Infografiky

Tropická Afrika v obrazu anamorfních map

Černý kontinent můžeme rozdělit na část subtropickou (severní a jižní Afrika) a tropickou (území mezi severní a jižní Afrikou). Tropická Afrika je nejteplejším a nejchudším regionem světa. Ekonomika sice roste třetím nejvyšším tempem (hned po východní a …

číst celý článek

Blízký východ v obrazu anamorfních map

Jihozápad Asie, který sousedí s Evropou i Afrikou, označujeme za kolébku civilizace. Příznivé podnebí, úrodná půda i dostatek vody z velkých řek předurčil region k tzv. neolitické revoluci, kdy se lidé poprvé měnili z lovců a sběračů v zemědělce. Usadili…

Štítky Izrael, Írán

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.