Nebuďme nádeníky, ale těmi, kdo udávají směr

Text Daniel Libertin a Jana Jenšíková Foto Archiv Somy Publikováno

Na okraji Lanškrouna, desetitisícového městečka na samé hranici Čech a Moravy v malebném kraji Podorlicka, stojí designová prosklená budova české rodinné firmy Soma. Výrobce špičkových flexotiskových strojů, které vyváží do více než padesáti zemí světa. Když vyjíždíme rovněž proskleným výtahem do patra k jejímu majiteli Ladislavu Vernerovi, obrovským showroomem pod námi zrovna prochází čínská delegace. Jak jsme se později dozvěděli, přijela na předpřejímku nového stroje Soma Flex Optima. V Somě jsou podobné zahraniční delegace téměř na denním pořádku.

Spoléhej na svou hlavu

Ladislav Verner firmu založil v roce 1992 a postupně z bývalé Tesly Lanškroun, která byla do velké míry závislá na subdodávkách, vybudoval mezinárodně uznávaného výrobce technologicky špičkových a inovativních strojů. Jeho strategií je totiž vyrábět vlastní finální produkty s vysokou přidanou hodnotou a neustále investovat do technologického vývoje a inovací, což je podle něj jediný způsob, jak se české firmy mohou vyrovnat těm ze západní Evropy.

„Vždycky jsem šel tak trochu proti proudu. Babička byla Němka, už za totality jsme chodili do kostela a v 90. letech, když většina firem hledala na západě strategického partnera, jsme se u nás vydali cestou důrazu na lidský um,“ líčí Ladislav Verner. Je hrdý na skutečnost, že se jeho firma vymyká obrázku typického českého podniku jako levného subdodavatele specifických komponent pro zahraniční společnosti; od technologického vývoje přes konstrukci, výrobu až po marketing a prodej produktů finálnímu odběrateli, to všechno si firma zajišťuje sama, a maximalizuje tak přidanou hodnotu. O úspěšnosti zvolené cesty svědčí mimo jiné i statistika Exportní garanční a pojišťovací agentury (EGAP), která vede Somu jako rekordmana v počtu exportních zemí, do nichž mají v posledních třech letech pojištěný vývoz. Celkově je to 52 států, od Jižní Ameriky a Afriky přes vesměs všechny evropské země až po Dálný východ či třeba Nový Zéland.

Na čem postavit úspěch

Ladislav Verner říká, že si vzal za vzor našeho německého souseda a tamní silnou tradici malých a středních firem, které vyvážejí kvalitní finální produkt s vysokou přidanou hodnotou do celého světa. „Podobně silnou tradici máme i v Česku, jen mnoho firem se vydalo v 90. letech pohodlnější cestou subdodávek, která však nyní české ekonomice ani růstu mezd a životní úrovně nijak nepomáhá, spíše naopak. Použiji jednoduchý příměr: dnes stejně jako v minulosti vám zajistí větší prosperitu a blahobyt, když něco opravdu umíte. Když jste řemeslník, vždycky se máte líp než nádeník. Platí to i na úrovni firem: lepší je, když celý produkt vyvinete a prodáte sami, než když jste jen jeho subdodavatel,“ vysvětluje a svou filozofii dokládá také dalším statistickým údajem, podle něhož je nejrozšířenějším povoláním v Česku operátor strojů.

Při procházce po areálu společnosti obdivujeme designové prvky moderní budovy Soma Globe a chápeme, proč byla oceněna v soutěži Stavba roku 2013. Marketingový ředitel firmy Petr Blaško, který zároveň odpovídá i za komunikaci s vývojem, vysvětluje, že vznikla také díky myšlence propojit testování výrobku s technologickým rozvojem, což jsou pro firmu klíčové oblasti. A stroje? Jsou jedním slovem krásné! A samozřejmě musejí být také perfektně spolehlivé a účelné. Například design flexotiskového stroje Optima navržený designéry Davidem Rosinaiem a Přemyslem Kokešem získal v roce 2014 jedno ze dvou nejprestižnějších světových ocenění v průmyslovém designu iF Design Award.

Odbyt navzdory krizi

Velkým odbytištěm produktů Somy je potravinářský a maloobchodní průmysl, kde se flexotiskem tiskne až 70 procent obalů výrobků, od potravin přes farmaceutika až po hygienické přípravky – mimo jiné gigantů jako Nestlé, Unilever, PepsiCo či Procter & Gamble. „Výhodou našeho zaměření je, že i v časech krize lidé potřebují potraviny, léky a hygienické potřeby, takže i odbyt našich výrobků je vůči ekonomickým cyklům relativně odolný,“ říká Ladislav Verner.

„V dnešním globalizovaném světě máte dveře otevřené skoro všude, musíte jen mít vlastní finální výrobek, svůj design, vývoj i prodej. A zbytek je pak jen na vás, vašich schopnostech a samozřejmě i troše štěstí,“ dodává. U toho štěstí se zastaví a prozrazuje nám, že se k výrobě těchto perspektivních strojů dostali víceméně náhodou: „V začátku našeho podnikání jsem měl pocit, že musíme dělat všechno. Kdybyste se mě zeptali, jestli umíme lokomotivu, určitě bych vám na to kývl. Tehdy jsme rekonstruovali starší flexotiskový stroj italské výroby, díky čemuž jsme se s touto technologií důkladně seznámili, a následně jsme jako první zakázku tohoto typu prodali Papírnám Brno náš vlastní flexotiskový stroj. Vyprávěl jsem o tom tehdy majiteli jedné ruské firmy, které jsme do té doby dodávali řezačky – a on si u nás objednal flexotiskových strojů hned několik, což nás nastartovalo.“

Vyrobit něco, co neexistuje

Podle Petra Blaška spočívá recept na úspěch jejich společnosti i v úzkém propojení marketingu s technickým vývojem. „Pokud jde o vývoj a inovace, zásadní je všechno řídit podle potřeb zákazníků a ideálně vyrobit něco, co ještě neexistuje a co by pomohlo řešit jejich problémy a posunout je před konkurenci. Třeba na loňském prestižním veletrhu Drupa v Düsseldorfu jsme předvedli systém automatického nájezdu zakázky, který pak může být operován v nadsázce i cvičeným šimpanzem,“ směje se.

Další inovací, kterou Soma loni na veletrhu Drupa předvedla, je unikátní technologie „advanced bounce control“, která eliminuje tzv. odskoky při tisku, a zvyšuje tak jeho rychlost. „Od té doby k nám jezdí firmy zkoušet naši technologii a vidí na vlastní oči, že jsme u problematických motivů o nějakých 200 metrů na minutu rychlejší než naše konkurence při zachování stejné přesnosti,“ konstatuje Petr Blaško. „Nenabízíme ale jen funkce týkající se tisku samotného. Naše tiskařské stroje mají vysokou adaptabilitu a variabilitu. Už k hotovému stroji můžete dodat přídavné funkce, například jednotku s technologií cold seal, která nanáší na obal lepidlo, jaké znáte třeba z obalů čokolád,“ uzavírá marketingový ředitel představení nejnovějších inovací společnosti. Jako zatím poslední úspěch zmiňuje dubnovou dodávku velkého supermoderního tiskového stroje do globálního inovačního centra předního světového výrobce barev, skupiny Flint v Malmö ve Švédsku.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2017 na straně 30—31.

Štítky Strojírenství, Inovace, Rodinná firma

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.