I ve sto letech se můžete cítit skvěle, tvrdí wikováci

Text Věra Vortelová Foto archiv Wikov Publikováno

Co spojuje pět generací rodiny Wichterlových? Československo, kde se narodily, vyrostly a uskutečňovaly své myšlenky a vize. Jednou z nich je společnost Wikov, která letos také oslavuje své sté výročí.

V roce 2004, po čtyřicetileté nedobrovolné přestávce, oživil Martin Wichterle myšlenkový odkaz svého prapradědečka a dokázal navázat na rodinnou podnikatelskou tradici ve strojírenství.

Během čtrnácti let vybudoval jednu z nejvýznamnějších českých strojíren. V současné době patří skupina Wikov Industry mezi světové lídry ve svém oboru.

Největší

Jejím největším závodem co do objemu výroby a počtu pracovníků je Wikov MGI v Hronově, výrobce mechanických převodovek a ozubených kol různých aplikací pro široké spektrum oborů. „Nejvýznamnější částí našeho výrobního programu jsou převodovky pro kolejová vozidla. Dodáváme je hlavně výrobcům tramvají, jako jsou Stadler, PKTS, Škoda Transportation a další, vagonů metra, příměstských jednotek a vlaků. Naše převodovky jezdí prakticky po celém světě: v Americe, zemích EU, Švýcarsku nebo Asii. Největší projekt pro metro jsme uskutečnili v jihokorejském Soulu, největší zakázka pro tramvajový park zamířila do Moskvy. Další významné zakázky v kolejové technice máme z Petrohradu nebo některých polských měst,“ říká generální ředitel Zbyněk Berger.

Kromě kolejové techniky se Wikov MGI zaměřuje na oblast gumárenství, plastů, vodních, větrných a přílivových elektráren a metalurgie. Jednou z nejzajímavějších zakázek byly převodovky o váze 57 tun a výkonu 5,5 megawattu pro největší větrné elektrárny na světě. Tak výkonná převodová zařízení pro větrné elektrárny dokáží v současné době na zeměkouli vyrobit jen čtyři firmy. Předností wikováckých převodovek je mimo jiné hmotnost, která je o dvacet procent nižší než u konkurence.

Na jejich vývoji spolupracovali s hronovskými techniky také vývojáři dalšího člena skupiny Wikov Industry, společnosti Orbital 2.

Nebojí se v holdingu Wikov pověstného čínského kopírování? „Některé produkty se zkopírovat skutečně dají. Číňané je nakoupí, rozmontují, přeměří a zkusí je vyrobit. U těch sofistikovanějších si trochu nabijí ‚kokos‘, protože z výrobku všechno nevykoukáte. Některé naše produkty jsou ovšem tak velké a složité, že se jim je nevyplatí kopírovat. A co se týká spolehlivosti, vyplatí se jim nakoupit je v Evropě. Navíc i my stále pokračujeme ve vývoji. Převodovku, kterou jsme vyrobili před několika lety, bychom dnes udělali lépe, spolehlivěji, menší, lehčí i levnější,“ vysvětluje Zbyněk Berger, proč se ve Wikovu netrápí obavami z plagiátorství konkurence.

Samostatní

Tradičním oborem Wikovu je energetika, ale postupně naskakují i do dalších oborů. Například asi před třemi lety navázali spolupráci s výrobcem eskalátorů, dodali první prototypy, které prošly velmi důkladným testováním, na něž navázala objednávka na šestnáct kompletních pohonů pro metro v Rusku. Tamější stavby metra se vyznačují velkou hloubkou, dlouhé eskalátory proto vyžadují velké a silné pohony.

Ve výrobních specializacích je společnost naprosto soběstačná. „Stojíme plně na vlastních nohou, i když to vyžaduje velké investice do technologií, zařízení, budov a lidí jak v technickém úseku, tak ve výrobě. V roce 2013 jsme v Hronově zahájili provoz unikátní zkušebny na převodovky pro kolejovou techniku. Možnost ověřit si prakticky vlastní výpočty je pro vývojáře neobyčejně důležitá, protože převodovky jsou velmi drahé a je v zájmu všech zúčastněných stran, aby fungovaly co nejlépe, nejdéle a nejbezpečněji.

Konkrétně to vypadá tak, že nastoupíme do tramvaje, nahrajeme si provozní podmínky, které budou převodovku ovlivňovat, jako jsou rázy, zrychlení, brzdění a podobně. Záznam si pak přehrajeme do řídicího systému zkušebního zařízení, převodovku namontujeme do zkušebny a pustíme ji do simulovaného provozu podle reálně naměřených podmínek, v nichž tramvaj bude fungovat. Vyvinuli jsme rovněž vlastní monitorovací systém s dálkovým přístupem WiGuard. Jedná se o kompletní preventivní a diagnostický nástroj, který umožňuje průběžně a včas chránit převodovku proti kritickým provozním podmínkám,“ vysvětluje manažer složitý proces vývoje a upozorňuje na význam prevence u provozů, v nichž neplánované přerušení přijde na veliké peníze.

Přestože Wikov disponuje silným vývojovým zázemím a zaměstnává početný tým špičkových konstruktérů, pociťuje v současné době, podobně jako ostatní české firmy, určitý nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. „Stát by se měl přednostně věnovat vzdělávání, stejně jako k tomu přistupuje naše společnost. Zůstáváme významnou strojírenskou zemí, ale s výroky o zlatých českých ručičkách bych byl opatrný, protože dnešní strojařina je především o zlatých hlavičkách. A tady musíme ještě přidat. Můj jistý pesimismus vyplývá z aktuálního nedostatku kvalifikovaných lidí na pracovním trhu. Jsem ve Wikov MGI jedenáct let a jsem pyšný na mimořádně nízkou fluktuaci, kterou máme. V našem týmu působí velký počet lidí po několik generací,“ zmiňuje Zbyněk Berger věrnost hronovských pracovníků někdejšímu zaměstnavateli ČKD Hronov a posléze od roku 2004 i Wikovu MGI.

Atraktivní

Ke stabilizaci pracovního týmu však nestačí jen sázka na místní strojařské rody. „Podobně jako jiné firmy pořádáme exkurze žáků základních škol do našich provozů. Na Střední průmyslové škole v Hronově si v každém ročníku vytipujeme pár studentů pocházejících z Hronova a okolí, kteří k nám chodí na odbornou praxi a brigády. S nimi a jejich staršími vrstevníky, kteří se rozprchli po vysokých školách, uzavíráme v rámci programu ‚Wikov nová generace‘ stipendijní smlouvy na tisícová stipendia. Když kluci brigádničí třeba na technickém úseku tři až pět let, naučí se pracovním návykům a potřebným dovednostem již během studia, vše si okoukají a se všemi se znají, takže jejich přechod po ukončení studia k nám do podniku je plynulý. Ani na penězích nepřijdou zkrátka. Jeden z nejtalentovanějších, který dostává plné stipendium, jím pokryl například svou dovolenou v Thajsku,“ vysvětluje personální strategii společnosti generální ředitel, který právě propásl vlastní plánovanou dovolenou.

I v architektuře navázal Wikov MGI na tradici průmyslového industriálu svého prvorepublikového předchůdce, společnosti Wichterle a Kovářík, průkopníky hodnotné průmyslové architektury. V roce 2014 společnost vybudovala moderní podnikový areál s komfortním zázemím pro pracovníky za 120 milionů korun a připravuje rekonstrukci nově zakoupené budovy na ubytovnu se čtyřmi služebními byty. Podle informací vedení společnosti se na financování stavby podílela Komerční banka, s níž hronovský Wikov dlouhodobě spolupracuje také na dalších projektech.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Wikov

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2018 na straně 36-38.

Štítky Strojírenství, Energetika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.