Černá Hora

Příležitosti pro české firmy na Balkáně

thumbnail

Rozvoj důlního, těžebního a ropného průmyslu Balkánské země aktivněji využívají svých zdrojů nerostného bohatství, ať formou revitalizace, rozšiřováním stávajících ložisek nerostných surovin či otevíráním nových dolů. To znamená poptávku po důlních a těžebních strojích, dopravních zařízeních,…

Štítky Balkán, Rumunsko, Bulharsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Energetika, Těžební průmysl, Vodohospodářství, Dopravní infrastruktura

číst celý článek

Černá Hora je malá země s velkými ambicemi

thumbnail

Když jsem před přistáním vyhlédl z okénka letadla a viděl ty tmavé hory, vzpomněl jsem si na to, co kdysi dávno pronesla během dovolené v Jugoslávii má matka: „Černá Hora je země, která má své muže jako své hory – opravdu vysoké a s opravdu černými vlasy.“ Když pak člověk potká na jednání černohorského ministra hospodářství Vladimira Kavariće a šéfa černohorské elektrárenské společnosti EPCG Srdjana Kovačeviće, kteří mají oba snad přes dva metry, musí se v tomto tvrzení utvrdit. Obtížný a neprostupný hornatý terén.

Štítky Černá Hora

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.