Články autora: Thinkstock.cz

Otec fyziky – Nikola Tesla překročil hranice fantazie

thumbnail

,,Možné je cokoliv“ či ,,budoucnost je má“ říkával geniální Nikola Tesla, označovaný též za „otce fyziky“. Jeho myšlenky předběhly svou dobu, která na ně nebyla dosud připravena, jak sám prohlásil, a to o celé jedno století. Veškerá elektronika, která nás nyní obklopuje, vychází ze základů, jež položil Tesla. Narodil se 10. června 1856 (údajně o půlnoci a za pořádné magnetické bouře) na území někdejšího Rakousko-Uherska, v srbské vesničce Smiljan, tedy jako náš dobový spoluobčan. Později studoval i v Praze. Osobitým přístupem k vědě a svými objevy v oblasti elektrotechniky překročil mnohé hranice fantazie. Roku 1946 po něm byl pojmenován pražský národní podnik Tesla.

Štítky Energetika

číst celý článek

Evropská móda je v Číně „in“

thumbnail

Čína je již od roku 1994 největším exportérem textilu a oděvů na světě, přičemž poslední statistiky z roku 2010 ukazují, že zaujímá 40 % celosvětových exportů. Jedná se však převážně o laciné a méně kvalitní produkty. Naopak na globálním trhu s cenově i kvalitativně vyššími produkty jsou jednoznačně silnější členské státy EU. Evropské malé a střední podniky mohou proto využít při vstupu na čínský trh jasné převahy díky inovativnímu designu, kvalitě a aplikaci nejnovějších technologií.

Štítky Čína, Exportní šance

číst celý článek

Čína – Rudá chiméra střízlivým pohledem

thumbnail

Globální vesnice přiblížila kdysi zcela tajemnou Čínu západnímu světu na vzdálenost jednoho kliknutí myši. Čína je nyní blíže než kdy jindy - přesných informací o jejím hospodářství, ekonomice a politice je plný internet. Přesto Evropany nefascinuje o nic méně než v romantických dobách dobrodružných cest Marka Pola.

Štítky Čína, Exportní šance

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.