Ediční plán 2022

HARMONOGRAM - TRADE NEWS

1/2022

Termín vydání: 28. 2. 2022

Uzávěrka: 31. 1. 2022

2/2022

Termín vydání: 26. 4. 2022

Uzávěrka: 25. 3. 2022

3/2022

Termín vydání: 21. 6. 2022

Uzávěrka: 23. 5. 2022

4/2022

Termín vydání: 27. 9. 2022

Uzávěrka: 20. 8. 2022

5/2022

Termín vydání: 10. 11. 2022

Uzávěrka: 10. 10. 2022

6/2022

Termín vydání: 16. 12. 2022

Uzávěrka: 10. 11. 2022

Změna termínů a témat vyhrazena s ohledem na aktuální dění.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.