Archiv novinek

Mladí většinou upřednostňují rychlý komfort před vlastním podnikáním

Nárůst počtu podnikatelů v posledních letech se může stát brzy minulostí. Zajímavé nabídky zaměstnavatelů v důsledku nedostatku pracovníků na trhu práce způsobují, že mladí lidé dávají přednost rychlému komfortu ve vztahu závislém než dobývání kopců s vlastními byznys plány. Odrazuje je ale i byrokracie v podnikání a hrozící sankce. AMSP ČR představuje za podpory Komerční banky průzkum o postoji mladých k podnikání, který prováděla výzkumná agentura Ipsos. Vyplývá z něj, že 82 % studentů touží po spokojené rodině, 69 % po finančním zajištění a 46 % po zajímavé práci. Téměř polovina studentů se nechce zatěžovat věcmi, které způsobují stres.

Publikováno

celá novinka

SOUTĚŽ OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ VYHLÁSILA VÝSLEDKY

Historicky první ročník soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ zná své vítěze. Porota na základě ekonomických výsledků výhradně českých firem s ročním obratem minimálně 200 milionů korun a více než 50 zaměstnanci ocenila nejlepší společnosti ze všech 14 krajů České republiky. Kritériím projektu odpovídalo v letošním roce 1306 firem, jež vybral odborný garant soutěže, společnost CRIF – Czech Credit Bureau. TRADE NEWS je mediálním partnerem projektu.

Publikováno

celá novinka

EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT PO DVACÁTÉ OCENÍ ČESKÉ VÝVOZCE

Ve čtvrtek 11. května byl zahájen již 20. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit, jež podporuje a hlavně oceňuje úspěchy českých exportérů. Soutěž založená společností DHL Express i letos ocení nejlepší exportéry v kategoriích Malá společnost, Středně velká společnost, Globální exportér nebo Exportér teritoria. Posledně jmenovaná kategorie se v aktuálním ročníku zaměří na ocenění firem, jež se svými produkty či službami uspěly na trzích USA a Kanady. Soutěž opět probíhá pod záštitou vládní agentury CzechTrade, která vyhlásí vítěze dalších dvou kategorií. Magazín o obchodu a exportu TRADE NEWS je jejím mediálním partnerem.

Publikováno

celá novinka

Manuál krizových rizik

AMSP ČR připravila manuál k zajištění kurzových rizik.

Publikováno

celá novinka

Ocenění českých lídrů - TRADE NEWS mediálním partnerem nového projektu

Soutěž OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ představí a ocení ryze a výhradně české firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky. Projekt volně navazuje na Ocenění Českých Podnikatelek a rozšiřuje své zaměření na velké firmy, které jsou vlastněné ze 100 % českými občany.

Publikováno

celá novinka

HANNOVER MESSE 2017 (pondělí 24. - pátek 28. dubna)

Bezplatné elektronické vstupenky pro čtenáře magazínu TRADE NEWS

Publikováno

celá novinka

AMSP ČR zahajuje historicky největší podporu podnikatelů na venkově

Rok venkova 2017. Tak pojímá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR letošní rok, který je zaměřen na rozvoj venkovských obchodů, restaurací, penzionů, farem, řemeslníků, drobných pěstitelů a lokálních producentů. Za podpory prezidenta ČR, předsedy vlády, rozhodujících rezortů a více než třiceti profesních spolků a organizací spojených s venkovem chystá AMSP ČR desítky regionálních aktivit a celou řadu legislativních opatření. Zvýhodněné úvěry a záruky, snížení administrativy provozovnám v obcích, speciální dotační programy, motivační opatření pro zaměstnavatele a začínající podnikatele nebo zvýšenou podporu rodinných podniků a farem. To jsou jen některé návrhy, které by měly v důsledku snížit vylidňování venkova.

Publikováno

celá novinka

Udržujeme řemeslo nad vodou

Na konci loňského roku se na druhých stupních základních škol rozběhly řemeslné kroužky, které iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ruku v ruce s profesními spolky. Pilotní projekt připravila AMSP ČR ve spolupráci se SOŠ stavební a zahradnickou na Jarově a Hospodářskou komorou hl. města Prahy. Probíhá za podpory MŠMT a už má své první absolventy mezi žáky pražských základních škol.

Publikováno

celá novinka

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku

Na brněnském výstavišti začaly přípravy na vrcholnou událost roku. Již 59. mezinárodní strojírenský veletrh letos proběhne od 9. do 13. října společně s veletrhy ENVITECH a Transport a Logistika. Hlavním tématem opět bude Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce.

Publikováno

celá novinka

Čtvrtý ročník grantového programu Nastartujte se vyhrál Matemág :: Radost z matiky

Jako nejlepší vybrala odborná porota grantového programu Komerční banky a AMSP ČR pro mladé a začínající podnikatele ze třiceti přihlášených projektů Matemág :: Radost z matiky. Jde o výukovou hru pro tablety s příběhem, určenou prvňákům a druhákům základních škol, jejímž cílem je rozvíjet u dětí matematické dovednosti Hejného metodou tak, aby je to bavilo. Na realizaci svého podnikatelského záměru získají autoři projektu Matemág ze společnosti TechSophia od Komerční banky finanční grant ve výši 300 tisíc korun.

Publikováno

celá novinka
1 7 9 10 11 12 13 14 15 18 23

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.