Archiv novinek

CzechInno zve na Smart Business Festival

Praha, 14. 9. 2015: Sdružení CzechInno, které je již tradičním vyhlašovatelem soutěže o nejprospěšnější inovační počin českého podnikání Vizionáři a kontaktního setkání pro české exportéry Festival Exportu CZ, připravilo na podporu inovačního podnikání v České republice nový projekt s názvem Smart Business Festival – Festival chytrého podnikání. Jeho cílem je umožnit prezentaci inovativních nápadů, výrobků a služeb, které mohou přispět k usnadnění života českých podnikatelů, snížit náklady související s jejich podnikáním za dosažení vyšší efektivity a napomoci tak zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Festival je koncipován jako přehlídka prezentací obsahujících tyto nápady a best practices se zajímavým doprovodným programem a uskuteční se v pražské Vozovně Střešovice dne 21. 10. 2015.

Publikováno

celá novinka

Agentura CzechTrade letos pomohla získat zakázky již 680 firmám

Praha, 8. září 2015 – Oproti prvnímu pololetí loňského roku agentura CzechTrade zaznamenala 56% nárůst zájmu o služby zahraničních kanceláří. Ve sledovaném období letošního roku agentura získala celkem 1 002 placených zakázek, tedy přibližně dvě třetiny počtu zakázek realizovaných v roce 2014. Zakázky v celkové hodnotě vyšší než půl miliardy korun díky jejím službám získalo 680 exportérů. Nejvíce úspěšných případů zaznamenala zahraniční kancelář v Düsseldorfu, podle hodnoty zprostředkovaných zakázek bylo nejúspěšnější zastoupení v Johannesburgu. Do konce roku se agentura představí v dalších dvou krajských městech, a to v Brně a Ústí nad Labem, a uspořádá ještě 30 vzdělávacích akcí pro české firmy na území České republiky.

Publikováno

celá novinka

Malé a střední firmy stále podceňují rizika

Z průzkumu AMSP ČR pro Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) mezi 500 firmami vyplynulo, že 50 % exportérů z řad MSP vyváží do evropských zemí mimo EU, 34 % z nich pak do zemí SNS. Jen 21 % z nich však pojišťuje své pohledávky (faktury). Podle předsedy představenstva Karla Havlíčka je patrné, že firmy v období růstu mají trvale tendence podceňovat rizika. Jestliže hlavní problém nevidí podniky v ceně pojistky, potom je elementární nezabezpečení pohledávek hrozbou, a to zejména v době, kdy může dojít k poklesům trhů.

Publikováno

celá novinka

Organizujeme misi do Malajsie

Společně s velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpuru připravuje AMSP ČR odbornou podnikatelskou misi do Malajsie, která proběhne 28. až 30. září 2015.

Publikováno

celá novinka

Pokračujeme v podpoře podnikání na venkově

Představitelé AMSP ČR se setkali s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a jeho náměstkem Zdeňkem Adamcem. Jednání navázalo na klíčovou aktivitu asociace posledních měsíců, která spočívá v masivní podpoře podnikání na venkově. Podpora řemesel a drobných služeb, malých vesnických koloniálů, restauračních zařízení nebo podnikání církve v regionech se stává heslem AMSP ČR, a proto mobilizujeme všechny rozhodující instituce ke zvýšené aktivitě. Jednání bylo velmi konkrétní a zahájilo zatím největší spolupráci mezi malými podnikateli a rezortem zemědělství.

Publikováno

celá novinka

Exportní večery: Exkluzivní průvodci (divokým) světem globálního obchodu

Originální a praktické pohledy a rady manažerům, majitelům firem a studentům, kteří by jednou chtěli vlastní byznys. To vše nabídnou podzimní pokračování úspěšného cyklu Exportních večerů.

Publikováno

celá novinka

Ekonomika a trh práce ožívá, řekněte si o navýšení platu

Česká ekonomika i trh práce znovu ožívá. Podniky vykázaly v loňském roce o 13 % vyšší zisk než v roce předcházejícím, ale na platech si zaměstnanci polepšili jen o 2 %. Také nárůst poptávky po zaměstnancích je zřejmý již od poloviny roku 2014. Firmy se potýkají s problémy v náboru zaměstnanců, jsou ochotné více vyjednávat o svých požadavcích a být kreativnější z pohledu odměňování. Zaměstnanci však nemají odvahu či neví jak si o navýšení platu říci.

Publikováno

celá novinka

AMSP ČR k elektronické evidenci tržeb

S ohledem na aktuální projednávání návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb v Poslanecké sněmovně a množící se dotazy na AMSP ČR, vydává Asociace malých a středních podniků a živnostníků následující stanovisko.

Publikováno

celá novinka

Máte geniální nápad na podnikání? Nastartujte se s Komerční bankou

Komerční banka ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR pomůže proměnit váš nápad v úspěšné podnikání, a to díky grantovému programu Nastartujte se, v jehož rámci čekají na talentované začínající podnikatele finanční i nefinanční odměny v hodnotě 1,7 milionu korun.

Publikováno

celá novinka

Nespoléhejme jen na české dotace, využijme evropské!

AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou připravila na květen a červen cyklus regionálních seminářů k dotačním příležitostem pro české podnikatele v souvislosti s otevřením nových výzev v rámci OP PIK – Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Publikováno

celá novinka

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.