Archiv novinek

Projekt Fandíme řemeslu pokračuje

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahájila v minulém roce ofenzivu k podpoře české dovednosti, zručnosti a tradičního fortelu. Angažovala se v přípravě stálé výstavy Muzea hl. m. Prahy k historii cechů Řemesla v pořádku, zrealizovala historicky největší tuzemský průzkum o potřebách řemeslníků a vnímání řemesla ve společnosti, připravila dílčí změny v živnostenském zákoně směřující k posílení kvality a bezpečnosti některých profesí, vyjednala s ministerstvem financí vyjmutí řemesel a drobných služeb z první vlny zavádění elektronické evidence tržeb. A v průběhu letošního veletrhu Střechy Praha ocenila za finanční podpory Komerční banky celkovou částkou 300 tisíc korun nejlepší řemeslné počiny 2014.

Publikováno

celá novinka

Asociace jako informační centrum EET

AMSP ČR je připravena stát se hlavním informačním centrem systému elektronické evidence tržeb (EET) pro podnikatele a jejich zástupce.

Publikováno

celá novinka

Představujeme Daňový zpravodaj

Nový elektronický čtvrtletník AMSP ČR pod názvem Daňový zpravodaj bude ve čtivém a přehledném formátu představovat malým a středním podnikatelům všechny novinky, nástrahy a úlevy daňového charakteru. AMSP ČR tak na četné žádosti doplňuje své již tradiční elektronické publikace Právní zpravodaj, EU zpravodaj či Monitoring dotačních příležitostí.

Publikováno

celá novinka

EGAP loni podpořil export malých a středních podniků za téměř čtyři miliardy

Rozšíření spolupráce EGAP s AMSP ČR nese první výsledky. Celkem 46 smluv s malými a středními podniky a export do 19 zemí světa. Takový je loňský výsledek Exportní garanční a pojišťovací společnosti v oblasti podpory MSP.

Publikováno

celá novinka

Bezplatný seminář pro zaměstnavatele, matky s dětmi do 15 let a osoby 50+

Zveme vás na cyklus pracovních seminářů, který představí nové příležitosti ke zpružnění a spolehlivosti vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Představíme příležitosti i předsudky spojené se zaměstnáváním matek s dětmi do 15 let a osob starších 50 let (50+). V čem jsou jejich výhody? Proč jich zaměstnavatelé nevyužívají? Čeho se obávají? A jsou tyto obavy oprávněné?

Publikováno

celá novinka

Jak mít investice do zaměstnanců pod kontrolou

Naše firmy si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a přitom Česká republika vykazuje v některých regionech vysokou míru nezaměstnanosti. O tom se mluví již dlouhou dobu. Řešení této situace nabízí již osvědčený systém Národní soustavy kvalifikací: 650 zpracovaných a schválených profesních kvalifikací, více než 100 tisíc osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace a v neposlední řadě tisícovka firem, které si díky NSK usnadňují každodenní personální práci. Personalistům některých z nich jsme položili dvě otázky:

Publikováno

celá novinka

Leonardo na jedničku

Program Leonardo da Vinci je v České republice implementován již od roku 1995. V letech 2007–2013 byl součástí Programu celoživotního učení a stejně jako ve své předchozí fázi se zaměřoval na mezinárodní spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Nejlepší realizované projekty jsou každoročně oceňovány Pečetí kvality.

Publikováno

celá novinka

ECVET propojuje žáky, školy a firmy na mezinárodní i národní úrovni

Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) podporuje transparentnost, kvalitu a smysluplnost zahraniční spolupráce na poli odborného vzdělávání.

Publikováno

celá novinka

Fandíme řemeslu! na veletrzích Střechy Praha a Řemeslo Praha 2015

V rámci 17. ročníku veletrhu Střechy Praha a 3. ročníku veletrhu pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků Řemeslo Praha bude prezentován nový dlouhodobý projekt na podporu řemesel v ČR Fandíme řemeslu!

Publikováno

celá novinka

Úspěšní exportéři byli oceněni. Výsledky 17. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit

Známe vítěze sedmnáctého ročníku soutěže Exportní cena DHL UniCredit. V kategorii Středně velká společnost obsadila první místo společnost Hit Office, výrobce potravinářského a archivačního programu patřící mezi lídry evropského trhu a řadící se mezi tři nejvýznamnější výrobce papírových tácků, misek a talířů. Vítězem kategorie Malá společnost se stala dynamicky se rozvíjející společnost Uniron s více než dvacetiletou tradicí. V současné době jsou jejími hlavními činnostmi tváření hliníkového materiálu pro sektor automotive, tváření oceli, konstrukce a výroba postupových lisovacích nástrojů.

Publikováno

celá novinka

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.