Archiv novinek

Brzy vyjde nové TRADE NEWS - Úvodník můžete číst už nyní

Zaměření předvánočního čísla časopisu TRADE NEWS vás symbolicky přenese do zasněžených severských krajů. Země Skandinávie skýtají mnohem víc než jen polární záři. Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko jsou v byznysovém světě symboly pro konkurenceschopnou ekonomiku, inovace a nové technologie spojené s důrazem na vzdělání, udržitelnost, sociální soudržnost a vysokou životní úroveň.

Publikováno

celá novinka

MPO spouští Czech Rise Up 2.0, v programu na výzkum proti koronaviru je připraveno sto milionů korun

V rekordně krátkém čase Ministerstvo průmyslu a obchodu na jaře spustilo program Czech Rise Up a podpořilo projekty inovativních firem, které pomáhají bojovat s pandemií koronaviru. Ve středu 18. listopadu MPO spustilo pokračování programu – Czech Rise Up 2.0, který se zaměří na oblast výzkumu a zdravotnictví.

Publikováno

celá novinka

Národní rozvojový fond získal licenci ČNB

Česká národní banka udělila licenci Národnímu rozvojovému fondu SICAV (NRF). Díky tomuto kroku zde vzniká možnost zapojení soukromého kapitálu do financování infrastrukturních projektů v České republice. Představenstvo NRF ve spolupráci s potencionálními investory již začalo vyhodnocovat možné typové projekty. Do příprav NRF se kromě Českomoravské záruční a rozvojové banky zapojily také Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Další investoři se mohou přidat kdykoliv v budoucnu.

Publikováno

celá novinka

Koná se E-MEET EXPORT #2. Jak během koronakrize i v budoucnosti podporovat české exportéry

• 135 přihlášených společností | 544 naplánovaných konzultací • služby zdarma CzechTrade do 31. března 2021 • digitalizace zahraničního obchodu

Publikováno

celá novinka

MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID - Nájemné, žádosti můžete podávat od příštího týdne

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu COVID - Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Publikováno

celá novinka

Proměňte oslabení trhů v investiční příležitost

Naskytla se vám možnost nákupu existující společnosti v zahraničí? Máte zájem rozšířit své podnikání do zahraničí? Zakládáte právnickou osobu v zahraničí? Česká exportní banka, a.s., podpoří váš záměr o lokalizaci svým úvěrovým produktem

Publikováno

celá novinka

Třístý rodinný podnik registrován! Rodinné firmy jsou stavebním kamenem české ekonomiky

Před několika měsíci spustila AMSP ČR registraci rodinných obchodních korporací a rodinných živností. Na konci srpna byl registrován jubilejní třístý český rodinný podnik. Při rozběhu registrace od letošního 1. března jsme zažili koronavirovou krizi, změnu textu definice rodinného podnikání, přesměrování státní správy a podnikatelského sektoru na nové priority, nově organizované léto a každý z majitelů rodinných firem mnoho nepředpokládaného. A přesto registrujeme průměrně za týden deset nových firem.

Publikováno

celá novinka

ČMZRB nabízí firmám snadnější přístup k zvýhodněnému financování

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) rozšiřuje možnosti využití programu Expanze. Zvýhodněné financování z programu Expanze mohou podnikatelé od 11. srpna využít i k pořízení repasovaných nebo již používaných strojů a provozní záruky tedy mohou čerpat i bez nutnosti zavázání se k nové investici.

Publikováno

celá novinka

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozdělí podnikatelům v závěrečném kole

Investice do výzkumu a vývoje, podpora vysokorychlostního internetu, úspory energie, technologie pro Průmysl 4.0 a další. To jsou oblasti, k nimž Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí (MPO) ještě v roce 2020 dotační podporu pro podnikatele celkem ve výši 12 miliard korun. Na dnešním Konzultačním dni tak MPO představilo aktualizovaný harmonogram výzev pro dočerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Rovněž vyzvalo podnikatele k včasnému podání žádostí o podporu. V harmonogramu se mění zejména termíny a výše podpor, dochází také k realokaci financí v souladu s aktuálními prioritami.

Publikováno

celá novinka

Díky programu COSME ČMZRB zaručí firmám dalších 14 mld. Kč úvěrů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Evropský investiční fond se společně dohodli na pokračování spolupráce v rámci programu COSME. Díky této dohodě bude ČMZRB schopna v součinnosti s komerčními bankami zaručit v následujících dvou letech provozní a investiční úvěry v celkové výši až 14 mld. Kč, které budou moci především živnostníci, malí a střední podnikatelé použít například k pořízení materiálu, zásob, nákupu nových strojů, technologií, software apod.

Publikováno

celá novinka
1 2 3 4 5 6 7 12 18 23

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.