Články autora: Shutterstock

Polsko: Náročný obchodní oříšek, který stojí za to rozlousknout

thumbnail

Současné Polsko je hospodářsky vyspělou zemí a vzhledem ke své velikosti a diverzifikaci průmyslu má ve srovnání s námi obrovský vnitřní trh s daleko větší poptávkou. A daleko větší domácí nabídkou. Závislost země na zahraničním obchodě je asi poloviční ve srovnání s Českou republikou. Proto v každém sektoru, v každé skupině zboží existuje velká domácí produkce a konkurence. Navíc země s ohledem na svůj hospodářský vývoj stále nízkou cenou práce a výhodnou polohou přitahuje zahraniční investory, kteří domácí nabídku doplňují. České výrobky tu mají velice dobrou pověst. Polsko je naším druhým největším obchodním partnerem a vzájemný obchod zahrnuje snad všechny skupiny výrobků, s nimiž lze obchodovat. Zdálo by se tedy, že export do Polska bude procházka růžovou zahradou. Opak je však pravdou. Připravte se na tvrdý oříšek.

Štítky Polsko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Slovensku

thumbnail

Automobilový průmysl Osobní automobily a motorová vozidla pro přepravu osob budou i nadále představovat významné dovozní komodity Slovenské republiky. Poptávka po této skupině vozidel souvisí také s již zahájenou obnovou vozového parku MHD v Bratislavě, Košicích, Banské Bystrici apod. Ministerstvo…

Štítky Slovensko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Polsku

thumbnail

Strojírenství Na polském trhu můžeme spatřovat rostoucí potenciál u výrobků, jakými jsou brusky, obráběcí centra, soustruhy, vrtačky, frézky a hoblovačky. Již dnes tu patří české brousicí a obráběcí stroje k poměrně velmi oblíbeným. Lze očekávat rovněž zvýšenou poptávku po těžebních strojích a…

Štítky Polsko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Maďarsku

thumbnail

Obranný průmysl Maďarská vláda vyhlásila ambiciózní program na rozvoj a modernizaci armády pod názvem Zrínyi 2026. I díky závazku Maďarska jako člena NATO budou postupně zvyšovány výdaje na obranu až do výše 2 % HDP. Předmětem zájmu z maďarské strany jsou vzhledem k zastaralosti výzbroje maďarské…

Štítky Maďarsko

číst celý článek
1 2 3 4 5 9 13 17

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.