Zjednodušte si hlasování s aplikacíValná hromada online

Text Text: Pavel Henzl Publikováno

Naše společnost každoročně pořádá valnou hromadu. Přestože se jedná o významnou i společenskou akci, naši akcionáři uvítají, vzhledem ke své pracovní vytíženosti a cestování po světě, vzdálený přístup pro hlasování. Zaznamenal jsem, že KB spustila nějakou online formu pro hlasování na valných hromadách. Chci se zeptat, co toto řešení obnáší a jak je lze využít? Mgr. Petr Mikysek, člen správní rady AGARIA a.s.

Odpovídá Pavel Henzl, vedoucí Právního útvaru KB

Pořádání valných hromad a podobných shromáždění, na nichž se hlasuje, je poměrně náročnou agendou na čas i peníze. A to nejen pro jejich organizátory, ale i samotné účastníky, kterým vzdálenost, pracovní vytížení či obava z nedávno složité epidemické situace komplikovala či zcela znemožnila účast. Trend digitalizace řady služeb a odvětví je stále intenzivnější a Komerční banka je v tomto ohledu velmi aktivní. Proto vyvinula aplikaci, která umožňuje hlasování na valných hromadách prostřednictvím internetu. Aplikaci Valná hromada online přitom banka na jaře sama použila při korespondenčním hlasování svých akcionářů na proběhlé valné hromadě KB.

Poslouží bankovní identita

Do aplikace se akcionář, správce nebo zplnomocněná osoba přihlásí a autentizuje zabezpečeným KB klíčem, který je součástí bankovní identity. Zkrátka podobně jako do elektronického bankovnictví. Výhodou ale je, že akcionář nemusí být klientem banky, pouze využije autentizační metodu KB. Správci mohou v aplikaci tvořit skupiny hlasujících a všem akcionářům je dána možnost dělit akcie. Výstupy z online hlasování jsou v podobě reportů a seznamů s detaily hlasování pro účely kontroly a archivace. Souhrnné reporty mohou sloužit také jako příloha zápisu z valné hromady.

V souladu s legislativou

Komerční banka při vývoji aplikace myslela na všechny situace, jež při valné hromadě mohou nastat. Zásadní je, že její parametry splňují veškeré legislativní požadavky. Jsem přesvědčen, že do budoucna bude přibývat akcionářů, kteří by zcela určitě možnost vzdáleného hlasování přivítali. Ideální je setkání kombinující online korespondenční hlasování a následnou fyzickou valnou hromadu, kdy si akcionář může zvolit podle svých možností a vůle formu svého zapojení, případně může využít obojí. Aplikace Valná hromada online je tedy určena všem, kteří si rádi zjednodušují život a chtějí ušetřit čas a náklady.

Pro více informací o aplikaci a možnosti jejího využití ve vaší společnosti kontaktujte vhonline@kb.cz, případně navštivte i webové stránky KB, kde jsou další informace jak z pohledu firmy, tak akcionáře a rovněž ceník, který je myslím velmi atraktivní.

Text: Pavel Henzl

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 49.

Štítky KB, digitalizace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.