Infografiky

Severní Afrika v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Region, jehož severní pobřeží tvoří Středozemní moře a který je od zbytku afrického kontinentu oddělen z jihu pouští Saharou, byl v minulosti významně ovlivňován Evropou i blízkovýchodní Osmanskou říší. Subtropické klima umožňuje pěstování řady plodin, ale i turistický…

číst celý článek

Blízký východ v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Střední východ, jihozápadní Asie nebo Blízký východ. Tak se nazývá oblast vzniku nejstarších civilizací, která byla křižovatkou migračních proudů, měla dostatek sladké vody a pro život příznivé klima. Dnes až na výjimky trpí suchem, značná část území je tvořena nehostinnou pouští, migrace…

číst celý článek

Západní Balkán v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

V zemích západního Balkánu (Bosna a Hercegovina, Srbsko mimo Vojvodinu, Černá Hora, Kosovo, Severní Makedonie, Albánie, jihozápadní Slovinsko, jižní Chorvatsko) žije téměř 24 milionů obyvatel, tedy zhruba tolik, jako má Tchaj-wan nebo Kamerun. Ročně vytvoří zboží a služby ve výši takřka 160 mld.…

číst celý článek

Jihovýchodní asie v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Region je ohraničen Indií na západě a Čínou na severu. Obě sousední velmoci oblast významně ovlivňovaly; Barma patřila Indii a Vietnam byl pod čínskou nadvládou. Jihovýchodní Asie vždycky představovala důležitou součást světového obchodního systému. Zdejší trh s kořením po indických a arabských…

číst celý článek
1 2 3 4 6 8 10

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.