Infografiky

Francie a Benelux v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Region se rozkládá na západě kontinentální Evropy a na pobřeží Atlantiku. Francii náleží nejen Korsika ve Středozemním moři, ale i několik zámořských území, která jsou pozůstatkem z dob, kdy byla největší koloniální říší hned po Británii. Významná území ovládaly i…

číst celý článek

Severní Afrika v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Region, jehož severní pobřeží tvoří Středozemní moře a který je od zbytku afrického kontinentu oddělen z jihu pouští Saharou, byl v minulosti významně ovlivňován Evropou i blízkovýchodní Osmanskou říší. Subtropické klima umožňuje pěstování řady plodin, ale i turistický…

číst celý článek
1 2 3 4 6 9 11

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.