Infografiky

Rusko, Pobaltí a Zakavkazsko v obrazu anamorfních map

Region zahrnuje převážnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. Samotné Rusko má 11% podíl na zemské souši. Díky ohromným přírodním zdrojům (největší zásoby energetických surovin a třeba také sladké vody na světě) i vojenské síle je všeobecně považováno za …

číst celý článek

Středovýchodní Evropa v obrazu anamorfních map

Visegrádská skupina, kulturní a politická aliance tvořená Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem, spolupracuje s Rakouskem a Slovinskem v rámci takzvaného regionálního partnerství. Region skládající se z těchto šesti zemí se nachází ve střední a …

číst celý článek

Střed Ameriky v obrazu anamorfních map

Region sestávající z jihu Severní Ameriky, čili Střední Ameriky, a ze severu Jižní Ameriky nazýváme středem Ameriky. V oblasti žije téměř 150 milionů lidí, z nichž skoro 60 % jsou mesticové (míšenci bělochů a původních obyvatel), 96 % populace mluví španělsky a téměř 70 % se hlásí ke katolickému…

číst celý článek
1 2 3 4 6 7

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.