Infografiky

Střed Ameriky v obrazu anamorfních map

Region sestávající z jihu Severní Ameriky, čili Střední Ameriky, a ze severu Jižní Ameriky nazýváme středem Ameriky. V oblasti žije téměř 150 milionů lidí, z nichž skoro 60 % jsou mesticové (míšenci bělochů a původních obyvatel), 96 % populace mluví španělsky a téměř 70 % se hlásí ke katolickému…

číst celý článek

Tropická Afrika v obrazu anamorfních map

Černý kontinent můžeme rozdělit na část subtropickou (severní a jižní Afrika) a tropickou (území mezi severní a jižní Afrikou). Tropická Afrika je nejteplejším a nejchudším regionem světa. Ekonomika sice roste třetím nejvyšším tempem (hned po východní a jihovýchodní Asii), avšak nejrychleji…

číst celý článek

Blízký východ v obrazu anamorfních map

Jihozápad Asie, který sousedí s Evropou i Afrikou, označujeme za kolébku civilizace. Příznivé podnebí, úrodná půda i dostatek vody z velkých řek předurčil region k tzv. neolitické revoluci, kdy se lidé poprvé měnili z lovců a sběračů v zemědělce. Usadili se, pěstovali plodiny, chovali zvířectvo a…

Štítky Izrael, Írán

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.