Cílová skupina

Cílovou skupinou TRADE NEWS jsou manažeři a vedoucí pracovníci firem a institucí s rozhodovací pravomocí.

Vzhledem k úzkému propojení s AMSP ČR a k cílům magazínu podporovat podnikání a fungovat jako platforma výměny zkušeností a medializace úspěšných firem TRADE NEWS cílí zejména na malé a střední podniky. Svým zaměřením na zahraniční trhy a nové trendy v obchodu a exportu však oslovuje také velké firmy a veřejné instituce. V rámci spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR je časopis také důležitým prostředníkem mezi českou ekonomickou diplomacií a firmami.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.