Finance a pojištění

O finančním poradenství a jazzu

thumbnail

Josef Uchytil má zajímavou minulost, která jej původně vedla zcela jiným směrem. Vystudoval Matematicko-fyzikální Fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor výpočtová matematika, a k tomu navíc Konzervatoř Jaroslava Ježka v oboru jazzová skladba. Hudba jej dovedla až na palubu zámořských lodí, kde v mládí vystupoval. Dnes hraje v nejrůznějších jazzových kapelách, protože hudba k jeho životu neodmyslitelně patří. Stejně tak jako finanční poradenství, ke kterému ho přivedla zodpovědnost k rodinnému životu, touha vrátit se z Prahy zpět do českého ráje a potřeba pocitu svobody.

Štítky Partners

číst celý článek

Elektronické bankovní záruky v praxi

Naše společnost se pravidelně účastní veřejných výběrových řízení. V letech 2017 a 2018 v souvislosti se zavedením povinné komunikace v elektronické podobě u veřejných zakázek v České republice začaly banky svým klientům poskytovat pro veřejné zakázky záruky v elektronické formě. Zajímalo by nás, k jakému vývoji od té doby u elektronických záruk došlo, jaká je aktuální praxe v jejich používání a jak se bude tato oblast v nejbližší době vyvíjet. Říká Ing. Dagmar Alkérová, ekonomická ředitelka společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Štítky KB

číst celý článek

Neshody s pojišťovnou nemusí vést k soudu

thumbnail

Spotřebitelé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají již rok možnost vyřídit záležitost mimosoudní, a tedy efektivnější cestou. Tehdy totiž zahájila činnost Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. Ta se stala jedním ze subjektů, které Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR oprávnilo k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

číst celý článek
1 2 3 4 7 13 18 24

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.