Finance a pojištění

Jak na energetické úspory ve firmách?Program ELENA pomůže

thumbnail

Energetické úspory provozu nerezidenčních budov či výrobních technologií jsou ve firmách často skloňovaným pojmem. Stejně tak řeší obce či subjekty veřejného sektoru stále častěji energetické úspory ve svých objektech a provozech. Realizaci takovýchto investic často brzdí nejen jejich finanční náročnost, ale zejména absence zkušeností, nejistota v návratnosti nebo otázka výběru vhodné poradenské společnosti poskytující servis v těchto oblastech.

Štítky Energetika, úspory, Environment, kb

číst celý článek

Proč nečekat se zajištěním sazeb na jejich pokles

S vidinou klesajících úrokových sazeb mají firmy mnohdy tendence odkládat zajištění úrokových sazeb. Pokud je ale následný pokles sazeb pomalejší, než v danou chvíli finanční trh započítává, pak se tato spekulace nevyplácí. Přiložené grafy toto ukazují na vývoji sazby 3M Euribor a jejích tržně implikovaných trajektorií. Vidíme, že na začátku roku započítával trh mnohem rychlejší sestup sazeb ECB a potažmo Euriboru. Ovšem větší perzistence inflace v globálním měřítku a debaty o potřebě navyšování předpokládaných rovnovážných úrokových sazeb vedly k výraznému zvýšení očekávaných úrokových sazeb a potažmo úrokových swapů, od nichž se odvíjí cena úrokového zajištění. Na grafu vidíme, že k obdobným pohybům došlo i na korunovém finančním trhu.

číst celý článek

Záruční programy jsou akcelerátorem ekonomické aktivity firem

thumbnail

Záruky Národní rozvojové banky (NRB), dříve Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), patřily a patří k významným podpůrným nástrojům malých a středních firem, které jsou srdcem našeho podnikatelského prostředí. Stávající nelehká ekonomická situace jim však ztěžuje přístup k úvěrům, proto roste poptávka podniků po záručních programech jako cesty k získání potřebných financí. Firmy se ale obávají, že dostupnost záruk se nyní snižuje, jak uvádí ve svých komentářích nedávný průzkum agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Štítky Záruky, NRB, KB

číst celý článek

Eva Poláchová: Role inovátora mě baví a naplňujeInovace musí jít ruku v ruce s udržitelností

thumbnail

„Pro každého podnikatele je důležité vědět, že za ním jeho lidé stojí a jsou ochotni přijmout a naplnit jeho vizi. Inovace mají smysl, pokud spolupracovníky motivují a vezmou je za své, bez toho může být vaše myšlenka úžasná, ale v život ji neproměníte,“ zdůrazňuje na úvod našeho interview Eva Poláchová, členka představenstva dvou našich významných pojišťoven – ČPP a Kooperativy ze skupiny Vienna Insurance Group. Ví o tom své, protože inovacemi se zabývá celý svůj profesní život.

Štítky Rozhovory, Finance a pojištění, Inovace, Nové technologie, ČPP

číst celý článek
1 2 3 4 11 22 32 42

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.