Finance a pojištění

Jitka Haubová: Vytvořit kvalitní finanční zázemí i v době krize považujeme za své poslání

thumbnail

V době uzávěrky tohoto TRADE NEWS se na nás pomalu valila druhá koronavirová vlna. Tedy alespoň podle některých oficiálních informací. Toto ovzduší ovlivnilo i setkání s Jitkou Haubovou, která se před pár měsíci stala první ženou v historii boardu Komerční banky. Po téměř osmi letech svého působení v korporátním a municipálním bankovnictví přesídlila do „back office“ a stala se provozní ředitelkou. Má na starosti tu část banky, bez jejíhož stoprocentního fungování by byl život v karanténě nemyslitelný, protože bychom nemohli za nic zaplatit a ekonomika by přestala fungovat.

číst celý článek

Vracíme věci do pořádkuUž 25 let

thumbnail

S tímto mottem přišla na začátku roku Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), která slaví čtvrt století svého úspěšného fungování. V tu dobu nikdo netušil, co všechno letošek přinese a že plánované oslavy přehluší covid-19. „Koronavirová krize je zatěžkávací zkouškou jak pro firmy, tak pro jednotlivce. Prověřuje v první řadě jejich odolnost. A pro nás to mimo jiné znamenalo, že heslo, které jsme si pro naši výroční kampaň zvolili, dostalo silnější akcent. Obstáli jsme a cítíme ještě větší odpovědnost,“ říká Jaroslav Besperát, předseda představenstva a generální ředitel ČPP.

Štítky ČPP

číst celý článek

Finanční stabilita je základem rozjezdu firem

thumbnail

Zářijové vydání TRADE NEWS každoročně reflektovalo jednu z významných událostí mezi firmami na tuzemském trhu, a sice Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Letošní koronavirová situace však bohužel znemožnila i toto tradiční setkání největších průmyslových hráčů u nás a v Evropě. Ale i když covid-19 ještě zdaleka nesložil zbraně, zdá se, že firmy znovu nabírají dech a některým se daří stejně či lépe než před krizí.

číst celý článek

Na viděnou, platbo!Komerční banka umí pomoct i v nečekaných situacích

Na základě velmi dobrých zkušeností s tímto instrumentem jsme si pro pokrytí platebních i komerčních rizik domluvili s dodavatelem zboží platbu formou dokumentárního akreditivu a na počátku jednání jsme si také vzájemně odsouhlasili jeho podmínky včetně lhůty odložené splatnosti. Možnost profinancování odložené splatnosti si dodavatel ověřil u avizující banky, náklady s tím spojené si zahrnul do kupní ceny. Nyní však dodavateli jeho domácí banka nechce či neumí profinancovat již vystavený dokumentární akreditiv s odloženou splatností, důvody blíže nespecifikovala. Dodavatel za této nové situace odmítá zboží dodat, zatímco my jej nutně potřebujeme, abychom dostáli svým závazkům vůči našim klientům.bAkreditiv je již vystavený, umíme společně beneficientovi nabídnout rychlou a jednoduchou alternativu k diskontování odložené splatnosti jeho bankou? Ing. Eva Polešáková, specialista ekonomického oddělení, Moravia Propag, s.r.o.

Štítky KB

číst celý článek
1 2 3 4 8 14 21 27

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.