Blízký východ v obrazu anamorfních map

Publikováno

Region označovaný také jako Blízký východ nebo jihozápadní Asie se nachází na styku tří kontinentů. I díky příhodnému klimatu a dostatku sladké vody zde vznikly nejstarší civilizace a byla založena nejstarší města. Také se zde zrodila tři světová monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám. Po tisíce let patřil Blízký východ k nejvyspělejším místům na zemi. Vleklé krvavé konflikty, nově i terorismus a silná migrace lidí trápí a ohrožují v současnosti většinu zemí oblasti.

Naprostou výjimku v tomto ohledu představují Spojené arabské emiráty. A to přesto, že obyvatelstvo země je tvořeno jen z 20 % místními obyvateli a zbytek jsou cizinci v zemi pracující. Lukrativní zaměstnání a striktní pravidla udržují pořádek. Ekonomika SAE není založena jen na ropě, ale je svou diverzifikací inspirací pro další ropné státy. Příkladem budiž letiště světového významu v Dubaji nebo rozvinutý turistický ruch.

Izrael, jediný židovský stát na světě, naopak disponuje skromnými přírodními zdroji. Mezi zeměmi Blízkého východu však zaujímá přední místo v indexu lidského rozvoje, svobody tisku a třeba investicemi do vědy a výzkumu. Klíčové obory představují informatika a komunikační technika, medicínské obory, biotechnologie a nanotechnologie. I proto se na vedlejší stránce zabýváme obchodem některých komodit založených na vyspělých technologiích.

Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Import počítačových procesorů / Import televizních kamer, digitálních fotoaparátů a videokamer

Import elektronických integrovaných obvodů / Import desek plošných spojů

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2019 na straně 50.

Štítky Izrael, SAE, Blízký východ

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.