Asijští tygři v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Jižní Korea thumbnail Singapur thumbnail Hongkong thumbnail Tchaj-wan

Čtveřice nově industrializovaných zemí vyznačujících se dlouhodobým rychlým hospodářským růstem se nachází ve východní a jihovýchodní Asii. Hongkong, Jižní Korea, Singapur i Tchaj-wan ještě v polovině minulého století dosahovaly hospodářské úrovně například Řecka, Kambodži nebo Mexika. Dnes má třeba Singapur větší HDP na obyvatele než USA, Hongkong předčí Nizozemsko a Jižní Korea Itálii.

Ekonomiky čtyř asijských draků, jak se jim také přezdívá, prošly od začátku 60. let 20. století velmi rychlou industrializací. V období rekonvalescence světové ekonomiky po druhé světové i korejské válce nahrály „tygrům“ kromě podpory USA i další okolnosti jako vynikající poloha, fungující přístavy, vzdělané obyvatelstvo nebo vyvinutá infrastruktura díky kolonistům. Vedle rychlého ekonomického růstu je pro ně dodnes příznačná i vysoká úroveň rovného přerozdělování příjmů.

Energetika, nové technologie nebo ochrana životního prostředí představují pro asijské tygry neustále živá témata. Na vedlejší straně se zabýváme některými komoditami s nimi spjatými.

Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Import automatických regulačních nebo kontrolních přístrojů a zařízení / Import elektrických akumulátorů

Import galvanických článků a baterií / Import parních turbín

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2018 na straně 36.

Štítky Jižní Korea, Hongkong, Tchajwan, Singapur

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.