Balkán v obrazu anamorfních map

Publikováno

Balkánský poloostrov leží v jihovýchodní Evropě mezi Jaderským mořem na západě, Černým mořem na východě a řekou Sávou a Dunajem na severu. Území šestice států – Albánie, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, kosova, Makedonie a Černé hory – se nachází na Balkáně úplně, další půltucet zemí jen částečně.

Na Balkáně žije necelých 60 milionů obyvatel, tedy přibližně jako v Itálii. Ekonomika poloostrova patří k nejméně rozvinutým v Evropě. Ročně vytvoří zboží a služby asi jako sedmnáctimilionové Nizozemsko. V přepočtu HDP na obyvatele dosahuje Balkán 11 000, zatímco zbytek Evropy přes 25 000 USD.

Exportní komodita číslo jedna dokládá závislost většiny zemí na těžbě nerostných surovin a zemědělství, respektive pouze na jejich prvotním zpracování bez významnější přidané hodnoty: Albánie a Makedonie – obuv a textil, Řecko a Srbsko – potraviny, Bulharsko – ropné produkty, černá hora – hliník, kosovo – lignit, Bosna a Hercegovina – elektřina, Chorvatsko – plavidla, Rumunsko – auta a autodíly.

Podnebí Balkánu je velmi příhodné pro zemědělskou činnost i turistický ruch. Anamorfní mapky na vedlejší straně ukazují několik úspěšných nebo nadějných komodit pro uplatnění na zdejším stále se rozvíjejícím trhu.

Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Import mléka a smetany v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě / Import dojicích a mlékárenských strojů a zařízení

Import piva ze sladu / Import strojů a přístrojů pro pivovary

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2018 na straně 70-71.

Štítky Balkán, Zemědělství, Potravinářství

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.