Infografiky

Francie a Benelux v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Region se rozkládá na západě kontinentální Evropy a na pobřeží Atlantiku. Francii náleží nejen Korsika ve Středozemním moři, ale i několik zámořských území, která jsou pozůstatkem z dob, kdy byla největší koloniální říší hned po Británii. Významná území ovládaly i jinak nevelké Nizozemsko …

číst celý článek

Severní Afrika v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Region, jehož severní pobřeží tvoří Středozemní moře a který je od zbytku afrického kontinentu oddělen z jihu pouští Saharou, byl v minulosti významně ovlivňován Evropou i blízkovýchodní Osmanskou říší. Subtropické klima umožňuje pěstování řady plodin, ale i turistický ruch. V severní Africe žije 2…

číst celý článek

Blízký východ v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Střední východ, jihozápadní Asie nebo Blízký východ. Tak se nazývá oblast vzniku nejstarších civilizací, která byla křižovatkou migračních proudů, měla dostatek sladké vody a pro život příznivé klima. Dnes až na výjimky trpí suchem, značná část území je tvořena nehostinnou pouští, migrace lidí…

číst celý článek

Západní Balkán v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

V zemích západního Balkánu (Bosna a Hercegovina, Srbsko mimo Vojvodinu, Černá Hora, Kosovo, Severní Makedonie, Albánie, jihozápadní Slovinsko, jižní Chorvatsko) žije téměř 24 milionů obyvatel, tedy zhruba tolik, jako má Tchaj-wan nebo Kamerun. Ročně vytvoří zboží a služby ve výši takřka 160 mld.…

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.