Itálie, Turecko, Albánie v číslech a český exportZdroj: ANTECOM

Publikováno

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2022 na straně 16-19.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.