Severní Amerika v číslech a český exportZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail USA thumbnail Kanada

 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2022 na straně 15-17.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.