Články se štítkem: Vietnam

Vietnam nechce hrát druhé housle

thumbnail

Platí-li obecně v Asii, že pro Evropana (a ještě víc Středoevropana) je zde obchodování a podnikání velmi složité, pak ve Vietnamu to platí dvojnásobně. Těžko říct, jestli je to vrozenou chytrostí až vychytralostí vietnamských obchodníků, obrovskou konkurencí na místním devadesátimilionovém, strategicky položeném trhu, rozdílnými politickými systémy, administrativními bariérami, naší nedostatečnou státní podporou exportu do obtížných teritorií nebo malou přizpůsobivostí českých firem vůči neznámému prostředí a nezvyklým metodám komunikace a obchodování. Nejspíš půjde o kombinaci všech uvedených prvků a zřejmě ještě řady dalších.

Štítky Vietnam

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.