Články se štítkem: Obchodní etika

Etnicita se v Malajsii promítá do politiky i obchodu

thumbnail

Malajsijská populace představuje jedinečný mix především čínské, indické a malajské civilizace. Malajci, tvořící nadpoloviční většinu populace a považovaní za původní obyvatelstvo, si uchovali svůj systém hodnot, mezi něž patří harmonie ve společnosti, zdvořilost a úcta k autoritám. Většina vyznává islám, který je také státním náboženstvím. Malajci však postupně přebírají západní zvyky a styl života.

Štítky Obchodní etika, Malajsie

číst celý článek

Arab dělá obchod „přes člověka“, a ne „přes firmu“

thumbnail

Arabský svět, tak jak ho popisoval dodnes světovou akademickou obcí uznávaný katolický kněz, arabista a rakousko-uherský špion Alois Musil, rodák z moravského Rychtářova, prokázal během minulého století nespornou schopnost sladit tradici s adaptabilitou. Na Blízkém východě a v severní Africe proto dnes spatřujeme společenství, která se naučila důmyslně „vyzobávat“ přínosy života moderní společnosti a zároveň lpět na svých tradicích a stylu života.

Štítky Obchodní etika, Arábie

číst celý článek

Američané jsou si vědomi své tržní síly a umějí to dát najevo

thumbnail

Američané jsou známi soutěživostí a dravostí. V podnikání a obchodu je charakterizuje orientace na výkon a úspěch, cílevědomost a pragmatičnost. Jsou přesvědčeni, že mohou dosáhnout čehokoliv a kdykoliv, pokud na to budou mít čas, peníze a know-how. Peníze představují ocenění výsledku. Čím více peněz Američan dokáže při jednáních usmlouvat či ušetřit, tím lepším obchodníkem je a tím je také vyšší jeho odměna.

Štítky Obchodní etika, USA

číst celý článek

Nestrkejte Kanaďany a Američany do jednoho pytleKanaďané jsou hrdi na svou identitu

thumbnail

Kanada se podobně jako USA stala domovem mnoha etnik, která se v průběhu času promíchala, a formálně se konstituovala v bilingvní anglicko-francouzský stát. Kanaďané jsou hrdi na dvojí kulturní dědictví a velmi citlivě reagují na srovnávání s Američany a Spojenými státy. Specifický útvar představuje Quebec, jehož obyvatelé akcentují svou provinční identitu.

Štítky Obchodní etika, Kanada

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.