Články se štítkem: Exportní šance

Belgie je bránou do světa

thumbnail

Kolébka průmyslové revoluce a strategická křižovatka umístěná mezi velkými hráči – Francií a Nizozemskem, Německem a Británií. To je Belgie. Kromě toho, že se zde setkává sever a jih Evropy, je díky svým přístavům také významnou bránou, skrze níž oběma směry proudí zboží mezi Evropou a zbytkem světa. Právě unikátní poloha vedla k umístění evropských a euroatlantických institucí právě v Belgii.

Štítky Belgie, Exportní šance

číst celý článek

Evropská móda je v Číně „in“

thumbnail

Čína je již od roku 1994 největším exportérem textilu a oděvů na světě, přičemž poslední statistiky z roku 2010 ukazují, že zaujímá 40 % celosvětových exportů. Jedná se však převážně o laciné a méně kvalitní produkty. Naopak na globálním trhu s cenově i kvalitativně vyššími produkty jsou jednoznačně silnější členské státy EU. Evropské malé a střední podniky mohou proto využít při vstupu na čínský trh jasné převahy díky inovativnímu designu, kvalitě a aplikaci nejnovějších technologií.

Štítky Čína, Exportní šance

číst celý článek

Čína – Rudá chiméra střízlivým pohledem

thumbnail

Globální vesnice přiblížila kdysi zcela tajemnou Čínu západnímu světu na vzdálenost jednoho kliknutí myši. Čína je nyní blíže než kdy jindy - přesných informací o jejím hospodářství, ekonomice a politice je plný internet. Přesto Evropany nefascinuje o nic méně než v romantických dobách dobrodružných cest Marka Pola.

Štítky Čína, Exportní šance

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.