Díky cash poolingu se mohou v jedné struktuře potkat různé měny

Text Veronika Štěpánková Publikováno

Naše firma KLIKA-BP, a.s., je jednou z největších českých společností působících v oblasti protipožární bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Komplexní dodávky a servis hasicích zařízení spolehlivě realizujeme již 20 let. Vedoucí postavení zaujímáme i na slovenském trhu. Vzhledem k regionální působnosti obchodujeme ve dvou hlavních měnách: CZK a EUR. Zajímalo by nás, jak můžeme efektivně optimalizovat zůstatky na našich účtech v těchto měnách, aniž bychom museli měny jakkoliv převádět či konvertovat.

Ing. Jaroslav Drastich, ekonomicko-personální ředitel, KLIKA-BP, a.s.

Odpovídá Veronika Štěpánková, vedoucí Corporate Cash Managementu KB

Nástrojů pro optimalizaci firemního cash managementu je na trhu více. Pro situaci společnosti KLIKA-BP se nabízí využít víceměnového cash poolingu v evidenčním režimu.

Co je to vlastně cash pooling

Samostatné nebo majetkově propojené firmy, které u jedné banky vedou více účtů, často vnímají své zůstatky jako jednu společnou kasičku, tedy místo, kde není třeba rozlišovat, na kterém účtu se zrovna peníze nacházejí. Aby toto chápání fungovalo i z pohledu úročení, nabízejí banky produkt cash pooling. V praxi to znamená, že veškeré zůstatky na všech účtech jsou na konci pracovního dne sečteny a úročí se celá částka. Díky tomu může klient profitovat z lepší úrokové míry.

Navíc pokud se firma rozhodne zapojit do struktury cash poolingu také kontokorentní úvěr, záporné zůstatky se započtou s kladnými, a klient tak může výrazně snížit úrok placený bance za využité zdroje. Pokud kladný zůstatek vyrovná kontokorent, pak klient bance ani žádný úrok neplatí.

Víceměnový cash pooling

Pro firmy obchodující ve více měnách nabízí Komerční banka tzv. cross-currency cash pooling. V jedné struktuře se mohou potkat koruny, eura a i další měny. Princip výpočtu úroku je stejný, jen následuje až poté, co KB převede všechny zůstatky na předem dohodnutou měnu. Výsledný úrok banka naúčtuje podle klientem nastavených pravidel na jednotlivé účty v příslušných měnách.

Výhody

Řešení formou cash poolingu je vysoce flexibilní, struktura se nastavuje na základě individuálních potřeb klienta. Díky využití víceměnového cash poolingu si firma udrží své devizové pozice a přitom profituje z úrokové optimalizace. Víceměnový cash pooling se dá též jednoduše zkombinovat s jednoměnovými strukturami.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2015 na straně 33.

Štítky Finance, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.