KB jede na zelené vlněZávazek splněný o dva roky dříve!

Text David Formánek Foto archiv Shutterstock Publikováno

Komerční banka v rámci skupiny Société Générale letos významně rozšířila svůj závazek týkající se klimatických změn a omezování globálního oteplování obecně. Od roku 2030 nebudeme poskytovat služby klientům, jejichž příjmy jsou z větší části orientovány na uhelný průmysl. Že to myslíme vážně, jsme dokázali tím, že jsme o dva roky dříve splnili závazek snížit financování výroby elektrické energie z uhlí na maximálně 19 %, který byl naplánován do konce roku 2020. Jako společensky odpovědná firma se chceme naplno věnovat projektům využívajícím nové technologie, které budou šetrnější k životnímu prostředí.

Podpora „zelené“ energetiky

S tím souvisí i naše větší koncentrace na poskytování služeb a poradenství ve financování energeticky úsporných opatření, nových „zelených“ projektů či obnovitelných zdrojů. Dnes financujeme dvě desítky malých vodních elektráren, několik větrných parků, mnoho desítek bioplynových stanic a nejdůležitější část našeho portfolia tvoří více než stovka solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu kolem 300 MW.

Jednička v segmentu ekologických farem a skleníků

Dalším příkladem naší odpovědnosti k životnímu prostředí je financování tzv. chytrých farem, kde se hospodaří efektivně, s použitím moderních technologií a s ohledem na ochranu životního prostředí. Mezi tyto typy zemědělských provozů řadíme i v posledních letech budované moderní produkční skleníky zeleniny, v nichž se pěstují produkty, které jsou zalévány převážně dešťovou vodou zachycenou na střechách skleníků, a přebytečná zálivka se opět recykluje.

K ochraně rostlin se navíc používá tzv. biologická ochrana, což je v podstatě hmyz, který účinně likviduje škůdce, a díky tomu produkovaná zelenina obsahuje velmi málo pesticidů, či dokonce žádné. Navíc chuťové vlastnosti zeleniny sklizené ve zralém stavu a do druhého dne převezené na pulty prodejen jsou výrazně lepší v porovnání s tou, která je utržena ještě nedozrálá a putuje do prodejen přes půl Evropy. Nemluvě o uhlíkové stopě, již za sebou dlouhá přeprava zanechává.

Těchto moderních skleníků jsme již několik zafinancovali a v daném segmentu jsme aktuálně jasnou jedničkou na bankovním trhu. Naším klientem je například Farma Bezdínek, která je se svými více než jedenácti hektary plochy zdaleka největším pěstitelem ve sklenících v České republice.

Text: David Formánek

Foto: archiv Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 41.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.