Lidé dávají přednost pojištění majetku před pojištěním zdraví

Text Jan Matoušek Foto archiv ČAP Publikováno

Dobře fungující pojistný trh umí některá témata, jako je problematika kybernetické bezpečnosti, klimatických změn a z nich vyplývající potřeba pojištění proti katastrofickým rizikům, předvídat. Sektor dívající se dopředu musí ale témata, kde může pomoci svým klientům, ale i státu, též aktivně přinášet, což se týká především soukromého zdravotního pojištění a pojištění dlouhodobé péče.

Naše statistiky ukazují, že se trhu v loňském roce dařilo tak jako celé ekonomice. Dařilo se především neživotnímu pojištění, které vzrostlo o celých 7,2 %. To potvrdilo, že mnoho lidí nepřikládá velký význam tomu, že je mimořádně důležité zajistit budoucí příjmy pro případ nemoci, úrazu či invalidity nebo zajistit svou rodinu v případě smrti. Životní pojištění roste jen velmi mírným tempem, jen o 2,6 %, protože si naši klienti daleko lépe umí představit výši škody například u auta či domu než u výpadku budoucích příjmů, který je samozřejmě fatálnější než dílčí pojistné události na majetku.

Když se podíváme podrobněji na statistiky, vyplývá nám, že z hlavních odvětví neživotního pojištění roste významně povinné ručení, které posiluje celkem o 8,3 %, počet vozidel narostl o 3,4 %, a průměrné pojistné tak roste o 4,9 %. Současně ovšem roste stále rychlejším tempem i průměrná škoda v této oblasti, a to více než průměrné pojistné. Vedle toho si i havarijní pojištění udržuje vysoké tempo růstu, a to až o 10,1 %.

Vývoj škod z majetkového pojištění ovlivnily v loňském roce přírodní živly. Počet řešených pojistných událostí roku 2019 následkem vichřice a krupobití (orkán Eberhard a mimořádně silné krupobití na počátku července, které zasáhlo zejména jižní Čechy, Vysočinu a Olomoucko) vychází druhý nejvyšší za posledních 10 let. Pojišťovny během roku 2019 řešily téměř 66 tisíc pojistných událostí na majetku v úhrnné výši přibližně 2,4 miliardy korun, které byly způsobené právě vichřicí a krupobitím.

Text: Jan Matoušek

Foto: archiv ČAP

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2020 na straně 64.

Štítky Pojištění, ČAP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.