Jihovýchodní asie v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno

Region je ohraničen Indií na západě a Čínou na severu. Obě sousední velmoci oblast významně ovlivňovaly; Barma patřila Indii a Vietnam byl pod čínskou nadvládou.

Jihovýchodní Asie vždycky představovala důležitou součást světového obchodního systému. Zdejší trh s kořením po indických a arabských obchodnících přilákal i Evropany. Oblast začali v 16. století kolonizovat Španělé a Portugalci, později Nizozemci, kteří byli následováni Brity a Francouzi. Kolonizaci se vyhnul jen Siam, dnešní Thajsko.

Třetí nejlidnatější region světa se počtem obyvatel blíží Evropě. Ve srovnání velikosti hospodářství je však jihovýchodní Asie menší než Německo. Ovšem přírůstky HDP i obyvatelstva má jihovýchodní Asie několikanásobně vyšší.

Indonésie, největší země regionu, se nachází na čtvrtém místě na světě co do počtu obyvatel a patnáctém podle HDP. Má značné nerostné bohatství (ropa, zemní plyn, kovy) i významnou produkci zemědělských komodit (hlavně rýže, palmový olej, kaučuk a koření). Kambodža sice patří mezi padesátku nejchudších zemí světa, ale představuje jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik Asie. Kromě zemědělství se slibně rozvíjí cestovní ruch, oděvní a těžební průmysl. Singapur je daňovým rájem a zemí patřící do absolutní světové špičky v životní úrovni, délce lidského života a obecně koncentraci bohatství, když každá šestá domácnost disponuje milionem amerických dolarů.

Počet obyvatel / Hrubý domácí produkt

Import desek plošných spojů / Import optických vláken, svazků a kabelů z optických vláken

Import generátorů signálů (měřících vysílačů) / Import přenosných počítačů

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2021 na straně 52-53.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.