Západní Balkán v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno

V zemích západního Balkánu (Bosna a Hercegovina, Srbsko mimo Vojvodinu, Černá Hora, Kosovo, Severní Makedonie, Albánie, jihozápadní Slovinsko, jižní Chorvatsko) žije téměř 24 milionů obyvatel, tedy zhruba tolik, jako má Tchaj-wan nebo Kamerun. Ročně vytvoří zboží a služby ve výši takřka 160 mld. dolarů, což je přibližně tolik, co vyprodukuje například Ukrajina či Maďarsko. V přepočtu na obyvatele tak HDP regionu dosahuje 6700 dolarů. Tolik má třeba Peru nebo Bělorusko.

Západní Balkán je relativně řídce obydlen a patří k hospodářsky nejméně rozvinutým částem Evropy. Obchodní aktivity většiny zemí zůstávají daleko za svým potenciálem. Ve srovnání s Českou republikou exportují všechny země v přepočtu na obyvatele zhruba desetkrát méně zboží, přestože disponují jen velmi malým vnitřním trhem. Rapidní změnu k lepšímu by přinesl vstup do Evropské unie. Srbsko, Černá Hora, Albánie a Severní Makedonie jsou kandidátské země, Bosna a Hercegovina s Kosovem potenciálními kandidáty pro připojení k EU.

Počet obyvatel / Hrubý domácí produkt

Import výrobků z cementu, betonu nebo umělého kamene / Import žárovzdorných cihel, tvárnic, dlaždic

Import strojů a přístrojů k filtrování nebo čištění vody / Import zavlažovacích zařízení

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2021 na straně 42-43.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.