Střední Amerika v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Mexiko thumbnail Kuba

Jižní část světadílu Severní Amerika se označuje jako Střední Amerika. Přesné vymezení regionu kolísá od pásu sedmi zemí na jih od Mexika a na sever od Kolumbie až po rozsáhlejší oblast, která zahrnuje i Mexiko a Karibik. Jinými slovy se jedná o průnik Severní a Latinské Ameriky.

Střední Amerika produkuje přes 2 % světového HDP, vyznačuje se velkými sociálními rozdíly a politickou nestabilitou. Žije v ní přes 200 milionů lidí, z nichž dvě třetiny jsou mesticové (míšenci bělochů a původních amerických obyvatel), přes 90 % mluví španělsky a přibližně 80 % populace se hlásí ke katolickému vyznání.

Mexiko je po USA a Brazílii třetí největší ekonomikou Ameriky. Přibližně 80 % mexického vývozu směřuje do USA a Kanady. Kuba, největší ostrovní stát Karibiku, je jedním z posledních skanzenů socialistického zřízení. Hospodářství sužované krizí od začátku 90. let minulého století se díky turistickému ruchu i oteplení vztahů s USA v posledních letech zvedá.

Střední Amerika, která se nachází v tropickém podnebném pásu, je stvořena pro zemědělství. Proto se mapky na vedlejší straně věnují tomuto odvětví.

Anamorfní mapa - Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Anamorfní mapa - Import živé drůbeže / Import sladu

Anamorfní mapa - Import žacích strojů / Import dojicích a mlékárenských strojů

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2017 na straně 54—55.

Štítky Mexiko, Kuba, Střední Amerika, Zemědělství

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.