Jižní Asie v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno

Hustě zalidněný region je domovem každého čtvrtého obyvatele planety. Jižní Asie představuje po subsaharské Africe druhou nejchudší oblast na světě, ovšem v poslední době zažívá pozoruhodný rozvoj.

Indie je po Číně druhou nejlidnatější zemí světa. Má demokratický parlamentní systém, významnou vědeckou tradici, hlavně matematickou, vlastní kosmický program a disponuje jadernou zbraní.

Země je pátou největší ekonomikou světa (před Spojeným královstvím a Francií) a jednou z nejrychleji rostoucích (v posledních dvou dekádách ročně téměř 6 %). V přepočtu na obyvatele se však pohybuje až na 140. místě.

Jižní Asie dosud trpí značnou negramotností, většina obyvatelstva se zabývá zemědělstvím a žije na venkově, který je stále vzdálen pro nás běžným civilizačním vymoženostem. Ne náhodou země regionu patří k nejhorším v délce lidského života. I proto se věnujeme vesměs komoditám se zdravotní tematikou.

POČET OBYVATEL / HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

IMPORT ENDOSKOPŮ, NÁSTROJŮ A PŘÍSTROJŮ K MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU / IMPORT LABORATORNÍCH ODSTŘEDIVEK

IMPORT PLASTOVÝCH TRUBEK, POTRUBÍ A HADIC / IMPORT STERILIZAČÍCH PŘÍSTROJŮ PRO LÉKAŘSKÉ, CHIRURGICKÉ NEBO LABORATORNÍ ÚČELY

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2020 na straně 52.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.