Smart city má zelenouE.ON a města společně

Text Lukáš Svoboda Foto archiv společnosti E.ON Publikováno
thumbnail Česká republika

Téma smart city je velmi živé a atraktivní, ovšem protože neexistuje jednotná definice tohoto pojmu, je možné, že si každý z nás představí při jeho vyslovení něco jiného. A to je pochopitelné, protože smart city se týká mnoha aspektů života ve městě, kterým může být přisuzována různá priorita. Ve zkratce se však dá říci, že spojovacím článkem jsou moderní technologie, díky nimž se tradiční sítě stávají účinnějšími.

I společnost E.ON klade velký důraz na to, jak bude energetický svět zítřka vypadat, a to jak s ohledem na poskytování spolehlivých služeb a zákaznických řešení, tak na trvalou udržitelnost a péči o životní prostředí. Svým zákazníkům proto přináší řadu informací a chytrých řešení, která pomáhají zlepšovat životy lidí a přinášejí další přidanou hodnotu.

Není pochyb o tom, že energetika je jednou z klíčových oblastí konceptu Smart City. V souladu s know-how společnosti E.ON je spolupráce s jednotlivými městy soustředěna hlavně na decentralizovanou výrobu elektřiny se zaměřením na bezpečnost dodávky pro dané město či obec.

Brno na špici

Jihomoravská metropole se problematikou smart city intenzivně zabývá, a může tak být dobrým příkladem pro ostatní města v České republice. Koncept Smart City se začíná pomalu prosazovat i na úrovni jednotlivých městských částí. Jmenujme například Nový Lískovec na jihozápadním okraji Brna, který je už tradičně vstřícný k novým projektům v oblasti energetických úspor a zlepšování kvality bydlení. Například jako jedni z prvních začali v roce 1999 revitalizovat a zateplovat městské panelové domy.

E.ON se v Novém Lískovci ve spolupráci s dalšími partnery a investory hodlá zapojit do několika chytrých projektů a je v plánu zde realizovat pilotní program chytrého měření spotřeby energie čili smart metering. Ten umožňuje mimo jiné obousměrnou komunikaci mezi dodavatelem energie a spotřebitelem a kvalitnější energetický management.

Městský ekosystém

V projektu Smart City je potřeba aktivně zapojit města do regionální spolupráce s podnikatelským a akademickým sektorem. Statutární město Brno tuto spolupráci mezi jednotlivými partnery postupně prohlubuje, například prostřednictvím setkání v rámci městského ekosystému, které letos proběhlo poprvé a jehož součástí je i společnost E.ON.

V tomto směru je důležité zmínit i cluster Smart City, respektive Czech Smart City Cluster, který má za cíl být především spolehlivým partnerem a spojovacím článkem mezi již zmiňovaným sektorem akademickým, podnikatelským a veřejným. Podstatné je, aby toto partnerství přinášelo inovace. Velkou předností je, že každá společnost či instituce nabízí v rámci clusteru své know-how, které je pak společně rozvíjeno, a mohou se tak snáze najít optimalizovaná, chytrá řešení reagující na potřeby jednotlivých měst a obcí.

Dodejme, že zakládajícími členy clusteru jsou kromě společnosti E.ON Česká republika také Schneider Electric CZ, Technologické centrum Písek, ČVUT v Praze, Atos IT Solutions and Services a Česká spořitelna.

Chytré parkování

Rozvoj nových produktů a služeb ke smart city neodmyslitelně patří a mnohá chytrá řešení se objevují i v Brně.

Společnost E.ON se intenzivně podílí na jejich rozvoji, nabízí již zmiňovaný smart parking a přináší chytré integrované řešení SPINWIRE® společnosti IGSResearch. Tato technologie se využívá ke sledování obsazenosti parkovišť a k navádění k volným místům, ke kontrole doby parkování na místech s omezenou dobou stání, a to na zpoplatněných parkovištích, na vyhrazených stáních a na parkovištích s rezervačním systémem. Na komunikacích se používá k měření hustoty provozu a rychlosti vozidel. Získaná data zároveň slouží k optimalizaci řízení parkování a provozu ve městech a poskytují spolehlivé údaje do mobilních aplikací pro řidiče. Tento produkt prezentujeme i na veletrzích, které se v Brně konají, aktuálně například na veletrhu Urbis.

Cesta ke smart city není jednoduchá, protože se jedná o dlouhodobý a komplexní proces, do kterého je třeba zapojit i veřejnost prostřednictvím rozličných komunikačních projektů. Chytré město staví na síle svých občanů, plánuje dlouhodobě, buduje otevřenou komunikační platformu se svými obyvateli a využívá moderní technologie – to vše s cílem zlepšit kvalitu života. Společnost E.ON je připravena pomoci.

Text: Lukáš Svoboda

Foto: archiv společnosti E.ON

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2017 na straně 72-73.

Štítky Smart city, EON

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.