Jak na digitální podpis v prostředí B2B2B

Text a foto SG Equipment Finance Publikováno

SG Equipment Finance, dceřiná společnost Komerční banky, nabízí svým klientům digitální podepisování smluvní dokumentace s využitím Bank iD. Petr Němec, provozní ředitel SGEFu, popisuje, jak unikátní řešení funguje a jaké výhody přináší klientům.

S jakým cílem jste digitální podpis vyvíjeli?

Chceme být moderní, digitalizovaná společnost, která naplňuje požadavky svých klientů a má jednoduché, srozumitelné a rychlé postupy. Proto jsme si dali jasný cíl pro letošní rok: 30 až 40 procent dokumentace podepisovat digitálně. To firmy dnes už běžně realizují pomocí certifikátu, ale uživatelská zkušenost s tímto postupem je katastrofální. Navíc zůstává stranou identifikace podepisujícího. My jsme naopak z digitálního podepisování a automatické identifikace udělali příjemný uživatelský zážitek.

Sektor B2B2B je nezvyklý pojem, vysvětlíte nám ho?

To je specifikum našeho podnikání. Jako financující strana vstupujeme mezi dodavatele a klienta a řešíme smluvní vztah mezi nájemcem, dodavatelem, SGEFem a ručitelem. A tomu říkáme Business (klient) – Business (dodavatel) – Business (leasingová společnost).

V čem je vaše řešení unikátní?

Vyvinuli jsme řešení, které využívá bankovní identitu a kombinuje různé dokumenty a podepisující strany. Každý podepisující dostává v jedné elektronické obálce pouze takovou sadu dokumentů, která je určená výhradně pro něj, ale přitom samotné podpisy všech stran jsou na daném dokumentu pohromadě. A vše podepíše jedním otiskem palce nebo tváře.

Co čeká klienty, kteří se rozhodnou podepisovat s vámi digitálně?

Velmi jednoduchý a rychlý postup. Nejdříve digitální podpis s klientem konzultujeme, ujistíme se o jeho zájmu a ověříme, že má bankovní identitu. Je-li třeba, vše vysvětlíme a vyvrátíme mýty, co v této oblasti panují. Poté kompletní dokumentaci nahrajeme do aplikace DigiSign. V ní nastavíme podepisující osoby, určíme, které dokumenty podepisují, které si mohou jen prohlédnout a které naopak ani neuvidí. Takto připravenou obálku podepíše náš obchodník. Další zúčastnění pak e-mailem obdrží odkaz, na němž vše podepíší pomocí Bank iD, nebo v případě nesrovnalostí podpis odmítnou. Na závěr dokumenty podepisuje druhý zaměstnanec SGEFu, který prověří, zda všechny podepsané osoby mají k podpisu oprávnění.

Jak ověřujete podepisující?

Pro automatickou identifikaci využíváme bankovní identitu. Pro podepisujícího to znamená, že nepředkládá žádný doklad totožnosti, pro nás, že vše je v souladu s legislativou v oblasti praní špinavých peněz. Tuto identitu pak porovnáváme s obchodním rejstříkem nebo další evidencí.

Jaké výhody klientům přináší digitální podpis a bankovní identita?

Šetří čas i peníze a přitom je vše zabezpečené, transparentní a důvěryhodné. Celý proces probíhá online. Klienti nemusí nikam chodit ani nic posílat e-mailem. Stačí počítač či telefon a podepisovat mohou v práci, na chatě i v zahraničí, brzy ráno i pozdě večer. Prostě když mají čas. Nepředkládají žádný doklad totožnosti, údaje pro identifikaci poskytuje banka, přičemž celý proces je ochráněn a zabezpečen bankovní regulací.

Zdroj: SG Equipment Finance

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2023 na straně 31.

Štítky Bankovní identita, digitalizace, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.