Spojujeme + Podporujeme + InovujemeTo je CzechInvest. V době krize to dokázal

Text CzechInvest Publikováno

Největší státem pořádaný hackathon v dějinách České republiky, více než dvě stovky vzájemně propojených firem, přes 15 tisíc zodpovězených dotazů na lince 1212 nebo zmapování českých výrobců zdravotnických a osobních ochranných prostředků včetně jejich výrobních kapacit. To jsou jen některé výsledky a úspěchy agentury CzechInvest v uplynulém období.

Hackni krizi a pomoz co největšímu počtu podnikatelů

CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spustil po vzoru dalších evropských států v dubnu 2020 více než dvouměsíční hackathon Hack the Crisis. Jeho cílem bylo koordinovat potřeby státu s energií a dobrovolnictvím v IT komunitě a podnikatelském prostředí, a podpořit tak realizaci relevantních projektů, které mohou pomoci v rámci krizové situace nebo zmírnit její dopady. Za celou dobu se do něj přihlásilo 206 projektů. Zapojilo se také více než padesát partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Neplacený mentoring pak poskytovalo více než 130 odborníků z různých oblastí. To všechno dělá z Hack the Crisis největší státem pořádaný hackathon v dějinách České republiky.

Ultracitlivé PCR testy vítězného projektu DIANA Biotechnologies na podzim 2020 představovaly téměř čtvrtinu testovací kapacity v tuzemsku, společnost nedávno navíc představila revoluční testy ze slin, které mohou výrazně navýšit počet vzorků, jež jsou laboratoře denně schopné zpracovat. Plicní ventilátor CoroVent (2. místo) získal v extrémně krátkém čase certifikace od americké FDA a na konci října 2020 byl v tuzemsku poprvé použit v praxi. Bronzový LAM-X vyvíjí roušky, které se budou samy dezinfikovat.

Od samého začátku pandemie zaměstnanci CzechInvestu pomáhali na celostátní lince 1212. Od března do května vyřídili přes 15 tisíc dotazů nejen podnikatelů a snažili se je v nelehké době maximálně podpořit. V programu Covid – Nájemné zadministrovali téměř 12,5 tisíce žádostí a také 569 žádostí o úvěr COVID poskytovaný prostřednictvím ČMZRB a necelých 26 tisíc žádostí o ošetřovné pro OSVČ. Vedle toho poskytli více než tisíc konzultací k možnostem dotační i nefinanční podpory nebo k tomu, jak se co nejlépe vypořádat s dopady pandemie.

Spojili jsme zdánlivě nespojitelné

CzechInvest v první vlně pandemie pomohl urychlit certifikaci respirátoru a ochranné masky ČVUT. Propojil lutínského výrobce filtrů pro lékaře a záchranné složky, společnost Sigma Výzkumný a vývojový ústav, s mladou brněnskou firmou Acam Solution, která v Sigmě v extrémně krátkém čase dokázala zautomatizovat výrobu filtrů do respirátorů. Podobně v Brně propojil vědce s firmami a díky této spolupráci vzniklo přes 36 tisíc ochranných čelních štítů. Agentura pomohla rozjet Spojujeme Česko, online platformu sdružující iniciativy dobrovolníků, firem i státu v boji proti koronaviru, do níž se zapojilo přes 90 subjektů, a portál GoVpoint, kde ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu propojovala nabídky a poptávky firem, institucí a státu.

„Na jaře minulého roku se do GoVpointu zaregistrovala více než tisícovka firem a úspěšně jsme spárovali více než stovku nabídek a poptávek. Solidarita a vstřícnost ve společnosti byla neskutečná. Spolupráci navázaly i firmy, u kterých bychom to naprosto nečekali. Například výrobce sportovního oblečení a padáků Sky Paragliders pomáhal s výrobou antibakteriálních roušek společnosti Grade Medicals. Tržiště v první vlně splnilo svůj účel, ve druhém čtvrtletí letošního roku plánujeme spuštění komplexnější platformy,“ říká Patrik Reichl.

Neděláme jen COVID

Přestože proticovidové aktivity v roce 2020 dominovaly, CzechInvest nezapomínal ani na své tradiční činnosti – rozvoj podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti a inovativní ekonomiky naší země. Pomocí odborných akcí, programů, konzultací a mezinárodních konferencí kultivoval i konkrétně rozvíjel spolupráci podnikatelské, veřejné a výzkumně-vývojové sféry.

Kromě podpory start-upů a investičních záměrů s vysokou přidanou hodnotou prospěšných pro daný region se CzechInvest podílel také na dvou zásadních změnách v systému investičních pobídek. První se týká příjemců, které zasáhla pandemie a jejich investice nabírají zpoždění. Nově proto mohou žádat o prodloužení lhůty pro splnění minimálních podmínek, a to až o dva roky. Druhá změna pak cílí na potenciální žadatele. Snižuje limity investic pro získání investiční pobídky a zvýhodňuje výrobce speciálních zdravotnických potřeb, tedy oblast, která je pro ochranu života a zdraví občanů klíčová. Zvlášť příznivé jsou pak podmínky pro malé a střední podniky.

Podařilo se také dokončit a zpracovat 389 pasportizací podnikatelského prostředí, jejichž cílem je tvorba relevantního podkladu pro strategické plánování rozvoje obcí i pro lokalizaci vhodných firem a investic.

Agentura dále získala 161 profilů firem, které poskytují informace o potřebách firem napříč Českou republikou v oblasti technické a sociální infrastruktury, kvalifikované pracovní síly, aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje nebo o spolupráci s místní samosprávou. V praxi to znamená, že potřeby firem může předat dalším relevantním orgánům státní a veřejné správy a sám služby přizpůsobit.

Zdroj: CzechInvest

www.czechinvest.org

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2021 na straně 70-71.

Štítky CzechInvest, Podnikání, Investice

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.