Příležitosti pro české firmy v Saúdské Arábii

Text Vojtěch Hromek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Saudská Arábie

Kovozpracovatelský průmysl

V roce 2020 bylo otevřeno na 515 nových továren a uděleno bezmála 900 licencí pro průmyslovou produkci. Navzdory tomu je Saúdská Arábie třetím největším čistým dovozcem mědi, čtvrtým největším dovozcem hliníkových produktů a pátým největším dovozcem keramických výrobků na světě. Také železo a ocel představují významné dovozní položky. Podle vládní investiční agentury Sagia je na trhu prostor pro moderní technologie lití, kování, tepelné ošetření, a to včetně doplňkových zařízení (turbíny, pumpy), zařízení pro čištění kovů, výrobní prostředky pro produkci přesných odlévacích forem (synergie s národní keramickou výrobou), ale také zařízení pro zkušebny a inspekční služby. Vláda se velmi zajímá také o technologie Průmyslu 4.0.

Zdravotnictví a farmacie

Saúdská Arábie plánuje do roku 2030 investovat přes 66 mld. amerických dolarů do zdravotnictví a zvýšit účast soukromého sektoru na zdravotním systému ze 40 na 65 %. Vedle budování a rozšiřování zdravotnických zařízení se vláda zaměřuje na rozvoj domácího farmaceutického průmyslu, ale také kupříkladu na domácí výrobu implantátů. Do roku 2023 má Saúdská Arábie ambici stát se regionálním farmaceutickým hubem. V tomto ohledu bude pro firmy zajímavou možností zavést výrobu, ať již farmaceutickou nebo zdravotnických prostředků, přímo v zemi, lze očekávat významné vládní pobídky.

Obranný průmysl

Saúdská Arábie v rozpočtu na rok 2021 vyčlenila na obranný průmysl 46,7 mld. amerických dolarů (cca 6,6 % HDP). Země je druhým největším dovozcem vojenské techniky na světě. V roce 2020 činil český vývoz zbrojní techniky 5,5 mil. amerických dolarů. Vláda Saúdské Arábie usiluje o přenos technologií na výrobu zbraní, munice a vojenských dopravních prostředků do země. Vzhledem k situaci v regionu lze předpokládat setrvalý růst poptávky po tomto materiálu. Kromě toho také existuje poptávka po řešeních z oblasti ICT, zejména kybernetické bezpečnosti a přidružených službách, kde mají české firmy dobrou pověst.

Důlní, těžební a ropný průmysl

V roce 2020 vláda Saúdské Arábie představila novou strategii, která zakotvuje pravidla pro udělování těžebních licencí zahraničním investorům, zejména odbourává značnou část administrativní zátěže. Taktéž byl přijat nový zákon o těžbě. V souvislosti s přílivem zahraničních investic lze očekávat zvýšenou poptávku po důlních technologiích a technologickém transferu, a to nejen v oblasti těžby samotné, ale také přidružené logistiky.

Zábava a volný čas

V oblasti turistického ruchu pokračuje projekt výstavby luxusních resortů RedSea Resort a Amaala. Ty představují příležitost pro dodávky zejména v oblasti hotelnictví či služby v oblasti zábavy pro ubytované (dodávky obsahu, management akcí). Výhodu mají firmy, které jsou již zapojeny do dodávek mezinárodním hotelovým řetězcům. Vláda také pokračuje v budování domácího zábavního průmyslu, zejména filmového či hudebního. Zde je příležitost ke spolupráci ve školení a předání know-how například v oblasti animace či zvláštních efektů, hudební produkci, event managementu a dalších.

Text: Vojtěch Hromek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2021 na straně 23.

Štítky Saudská Arábie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.