Články autora: Shutterstock

Austrálie a ČR: Obě země vyhlížejí dohodu o volném obchodu

thumbnail

Austrálie je z hlediska zahraničního obchodu dlouhodobě spřízněným a podobně smýšlejícím partnerem Evropské unie a České republiky. Tento trend neoslabil ani v posledních letech. Naopak, překážky v souvislosti s pandemií covidu-19, rostoucí závislostí na dovozu z Číny a ukrajinskou krizí v posledních měsících ještě urychlily změny v australské zahraničně-obchodní strategii. Australská vláda tak směřuje ekonomiku k diverzifikaci obchodních toků, investic a posilování dodavatelských řetězců. Vůči Evropě je tato změna nejvíce patrná při vyjednávání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Austrálií, od které si oba obchodní partneři slibují posílení vzájemných obchodních vazeb.

Štítky Austrálie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Austrálii

thumbnail

Důlní, těžební a ropný průmysl Země je významným světovým exportérem celé řady nerostných surovin (bauxit, železná ruda, hliník, zlato, stříbro, uhlí, nikl, zemní plyn, surová ropa). Důležitým regionem pro těžbu zlata a měděné rudy zůstává Západní Austrálie. Na začátku roku 2020 se Austrálie stala…

Štítky Austrálie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Novém Zélandu

thumbnail

Energetika I přesto, že je Nový Zéland poměrně bohatý na nerostné zdroje, až dvě třetiny energetických zdrojů dováží. Země je rekordmanem v rámci OECD, co se týče produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. V současnosti vyrobí až 80 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a vláda se zavázala toto číslo…

Štítky Nový Zéland

číst celý článek
1 2 3 4 12 24 35 46

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.