Články se štítkem: EU

Nahlédnout pod pokličku Evropského parlamentu

thumbnail

O tom, že Češi patří k nejpesimističtěji naladěným národům v Evropě, se už popsaly stohy papíru. Ani zatím poslední průzkum zkoumající jejich představy o budoucnosti nedopadl příliš povzbudivě. Důvěra českých občanů v EU a její další integraci klesla z loňských 51 na 44 procent. Češi mají zkrátka k Evropské unii na rozdíl od jiných členských zemí rezervovanější postoj. Nás, zanícené Evropany, může ale těšit to, že v dílčích aspektech, jako je vnímání svobody, pracovních příležitostí nebo míru, obraz EU dlouhodobě posiluje.

Štítky EU, Evropský parlament

číst celý článek

Stabilní dodavatelské řetězce, to je to, oč tu běžíPomoci může due diligence

thumbnail

Dodavatelské řetězce – bezpečné a také udržitelné – jsou od začátku pandemie covidu a v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině klíčovými slovy pro většinu obchodníků a podnikatelů. Příčiny a důsledky jejich přerušení z nich činí téma jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Společně se snahou o diverzifikaci zdrojů se hledají i další nástroje, jak zvýšit odolnost dodavatelských řetězců. Jedním z těchto nástrojů je rovněž zvýšení znalosti o jednotlivých článcích dodavatelského řetězce ze strany odběratelů. Vychází se z předpokladu, že čím více víte o svých dodavatelích a o tom, jaký má jejich činnost vliv na okolí, tím dříve rozpoznáte rizika a můžete na ně včas reagovat. Znalost může být zprostředkována různými způsoby a due diligence čili náležitá péče je jedním z těch efektivnějších.

Štítky EU, MPO

číst celý článek

V hledáčku malé a střední firmy… Konečně

thumbnail

„Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky.“ To je věta, která je do puntíku pravdivá. Malé a střední firmy skutečně představují 99 % společností v EU a dávají práci dvěma třetinám zaměstnanců v soukromém sektoru. Stejný podíl platí i pro Českou republiku, kde zaměstnávají více než dva miliony lidí. Přesto tato věta neříká nic a stala se ukázkovým příkladem politického alibismu par excellence. Naštěstí se časy mění.

Štítky EU, MSP

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.