Články se štítkem: EU

V hledáčku malé a střední firmy… Konečně

thumbnail

„Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky.“ To je věta, která je do puntíku pravdivá. Malé a střední firmy skutečně představují 99 % společností v EU a dávají práci dvěma třetinám zaměstnanců v soukromém sektoru. Stejný podíl platí i pro Českou republiku, kde zaměstnávají více než dva miliony lidí. Přesto tato věta neříká nic a stala se ukázkovým příkladem politického alibismu par excellence. Naštěstí se časy mění.

Štítky EU, MSP

číst celý článek

Můj život je EvropaEvropa je můj život

thumbnail

Do Itálie jsem začala pravidelně jezdit v roce 1992, ve svých šestnácti. V roce 1995 jsem odešla studovat politologii na Univerzitu v Padově. Do dnešního dne děkuji svým rodičům, že mě tehdy nechali odjet. Muselo to být pro ně těžké, ale já si trvala na svém. Uzavřeli jsme proto dohodu. Pokud se nedokážu do dvanácti měsíců postavit na vlastní nohy a postarat se sama o sebe, svého snu se vzdám. Nevzdala jsem se. Domů do Česka jsem se vrátila až za dvacet let a mohla jsem díky tomu být u toho, když se trhy střední a východní Evropy po rozšíření EU otevřely Západu a také Itálii – třetí největší ekonomice v Evropě.

Štítky Itálie, EU

číst celý článek

Držet tempo s trendyJak datové toky mění svět mezinárodního obchodu

thumbnail

Státy, vědomy si nezbytnosti vytvořit příznivé podmínky pro obchod, spolupracují na množství iniciativ, které mají za cíl nastavit ambiciózní pravidla digitálního obchodu, z nichž budou těžit jak firmy, tak i občané a státy jako celek. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale zajistit firmám co možná nejpříznivější podmínky pro digitální obchod má také obrovský strategický význam.

Štítky digitalizace, Trendy, EU

číst celý článek

Energetika jednou z priorit českého předsednictvíMalý průvodce labyrintem vyjednávání legislativních návrhů

thumbnail

Česká republika přebrala 1. července 2022 předsednictví v Radě EU historicky podruhé. Stalo se tak v bezprecedentní době války na Ukrajině, která dramaticky ovlivňuje trhy s energiemi. Energetika se tak logicky stala jednou z hlavních priorit českého předsednictví. Před naší zemí stojí nelehký úkol dokončení započatých prací na legislativních návrzích z balíčku Fit for 55 a zároveň řízení diskuze o tématech nových, jako jsou rostoucí ceny energií, závislost EU na dovozech fosilních paliv z Ruské federace nebo snižování spotřeby energií. V článku se věnujeme pouze prvně zmiňovanému tématu, a sice vyjednávání legislativních návrhů z oblasti energetiky. Snažíme se upozornit na ty části, které budou mít dopady do podnikatelského prostředí.

Štítky EU, Energetika, OZE

číst celý článek

Blíží se konec Východního partnerství?

Jsou to tři roky, kdy jsme v Praze oslavili desetileté výročí Východního partnerství. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uspořádalo konferenci, která shrnula budoucí výzvy pro tehdy ještě šest partnerských zemí, tedy Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu. Nikdo z nás tehdy netušil, že jen o chvíli později budeme čelit opravdovým výzvám. Zvyšující se napětí mezi Arménií a Ázerbájdžánem, pandemie covidu-19 a v neposlední řadě válka na Ukrajině – s tím vším se musí vypořádat celý svět a země Východního partnerství se dnes bohužel opět ocitají na křižovatce, kdy je potřeba jasně vymezit svoje směřování. A naléhavěji než dříve stojíme před zásadní otázkou. Má Východní partnerství ještě budoucnost?

Štítky Východní partnerství, EU, MPO

číst celý článek

Alexis Dutertre: Francouzské a české předsednictví budou klíčová na cestě k suverénnější a sebevědomější Evropě

thumbnail

Rok 2022 je pro francouzsko-české vztahy výjimečný v tom, že po sobě následují francouzské a české předsednictví Rady Evropské unie. „Od posledních předsednictví našich dvou zemí v roce 2009 se toho hodně změnilo, zejména v tom, že nyní je náš přístup k evropským otázkám méně ideologický a mnohem pragmatičtější, a to na obou stranách,“ říká Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice. Povídáme si v budově ambasády v pražském Buquoyském paláci.

Štítky Francie, EU

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.