Nahlédnout pod pokličku Evropského parlamentu

Text Martina Dlabajová Foto archiv M. Dlabajové Publikováno

O tom, že Češi patří k nejpesimističtěji naladěným národům v Evropě, se už popsaly stohy papíru. Ani zatím poslední průzkum zkoumající jejich představy o budoucnosti nedopadl příliš povzbudivě. Důvěra českých občanů v EU a její další integraci klesla z loňských 51 na 44 procent. Češi mají zkrátka k Evropské unii na rozdíl od jiných členských zemí rezervovanější postoj. Nás, zanícené Evropany, může ale těšit to, že v dílčích aspektech, jako je vnímání svobody, pracovních příležitostí nebo míru, obraz EU dlouhodobě posiluje.

Read in English

Stejné průzkumy také ukazují, že Češi jsou dlouhodobě nespokojení s nedostatkem informací ohledně toho, co EU vlastně dělá a jaké jsou výhody členství v ní. A mají pravdu. Informace sice existují, ale ne každý k nim dokáže najít správnou cestu a efektivně je využít.

ispět troškou do mlýna

Co s tím? Rozhodla jsem se nestát se založenýma rukama a něco s tím udělat. S podporou mé politické skupiny Renew Europe v Evropském parlamentu jsem spustila unikátní projekt, v němž nechávám pod pokličku této instituce nahlédnout podnikatele. A naopak politici mají možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je být podnikatelem. Alespoň na pár dní.

Projekt „MEP & Entrepreneur Pairing“, tedy stínování politiků podnikateli a naopak, má za cíl umožnit podnikatelům (a samozřejmě podnikatelkám) prožít den politika a přímo z praxe pochopit, co konkrétního jim může jeho práce přinést. Podnikatelé (a nejsou v tom sami) totiž často vidí pouze konečné výstupy práce zákonodárců a po přečtení ranních novin se logicky obávají, co si to ta EU na ně zase vymyslela. Často netuší, že i oni mohou ovlivnit rozhodování a do sporných a nevyhovujících návrhů promluvit.

Politik, konkrétně poslanec Evropského parlamentu, za něhož mohu hovořit já, potřebuje ve své práci spoléhat na data, statistiky a argumenty. Aby mohl vykonávat svou práci co nejlépe a zodpovědně, potřebuje znalosti z praxe a seznámit se s konkrétními příběhy. Projekt vzájemného stínování politiků a podnikatelů přesně tohle umožňuje a pomáhá oběma stranám komunikovat tak, aby si rozuměly a vzájemně si prospívaly.

Nohama na zemi

O účast v projektu je velký zájem. V Bruselu jsem přivítala už dvě české podnikatelky, které mi v patách strávily několik dní. První byla jedna ze zakladatelek a CEO vzdělávací platformy #HolkyzMarketingu Aneta Martinek. Její společnost pomáhá zejména ženám získat lepší postavení na pracovním trhu. Druhou podnikatelkou, která za mnou do Evropského parlamentu přijela, byla Jitka Balážová. Ta provozuje knihařskou dílnu ve Zlíně a věří v tradiční řemeslo.

Stínování obou podnikatelek mě hodně naučilo. Opět jsem si uvědomila, že pokud politik ztratí kontakt s realitou a uzavře se ve své bublině, nemůže tvrdit, že skutečně pomáhá lidem nebo firmám. Přeji si, abychom měli více politiků, kteří zůstávají nohama na zemi, a podnikatelů, kteří jsou ochotni k tomu přispět.    

Text: Martina Dlabajová

Foto: archiv M. Dlabajové

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2023 na straně 35.

Štítky EU, Evropský parlament

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.