Články autora: Martina Dlabajová

Projekt PročByNe? mění životy (nejen) studentů

thumbnail

Je mu přes dvacet let a jeho snem je stát se produktovým designérem. Martin se na svou budoucí kariéru připravuje na univerzitě v Plzni, letos ho čekají bakalářské zkoušky. Škola mu dá potřebný základ, ale nemůže mu předat všechno. Říká se, že nejlepší investice je do mladých lidí. Souhlasím, a proto jsem už před devíti lety založila projekt PročByNe?, který je určen právě jim. Podporuje jejich motivaci něco dokázat a jít si za svým cílem na vlastní pěst.

číst celý článek

The PročByNe? project changes the lives of students – and more

thumbnail

He’s just over twenty years old, and his dream is to become a product designer. Martin is preparing for his future career at university in Pilsen, and this year he will take his BA exams. School gives him the necessary foundations, but it cannot give him everything. They say the best thing you can invest in is young people. I agree with that, and that’s also why I founded the PročByNe? (“WhyNot?”) project nine years ago. Intended for students, it encourages their motivation to achieve something special and pursue their career dreams.

číst celý článek

Nahlédnout pod pokličku Evropského parlamentu

thumbnail

O tom, že Češi patří k nejpesimističtěji naladěným národům v Evropě, se už popsaly stohy papíru. Ani zatím poslední průzkum zkoumající jejich představy o budoucnosti nedopadl příliš povzbudivě. Důvěra českých občanů v EU a její další integraci klesla z loňských 51 na 44 procent. Češi mají zkrátka k Evropské unii na rozdíl od jiných členských zemí rezervovanější postoj. Nás, zanícené Evropany, může ale těšit to, že v dílčích aspektech, jako je vnímání svobody, pracovních příležitostí nebo míru, obraz EU dlouhodobě posiluje.

Štítky EU, Evropský parlament

číst celý článek

Look under the hood of the European Parliament

thumbnail

A lot has been written about the fact that Czechs are among the most pessimistic nations in Europe. The latest survey which examined their idea about the future did not yield any encouraging results. Czech citizens' trust in the EU and its further integration fell from last year's 51 to 44 percent. In short, Czechs have a more reserved attitude towards the EU, unlike other member countries. On the other hand, in some aspects such as the perception of freedom, job opportunities or peace, the EU’s image is improving over the long term.

číst celý článek

O budoucnosti Evropy tady a teď

thumbnail

Bez nadsázky žijeme v době, kdy se láme chleba. Evropa přijímá klíčová rozhodnutí, která ovlivní směřování evropského průmyslu na dlouhá desetiletí dopředu. V Evropském parlamentu si to uvědomujeme, je to cítit na každém kroku, mluví se o tom na jednáních a přihlíží se k tomu v hlasování. V sázce je mnoho a jedna chyba nebo zaváhání může udělat za dalším osudem sjednoceného kontinentu tlustou čáru.

Štítky Evropa, EP

číst celý článek

On the future of Europe, here and now

thumbnail

Without exaggeration, we live in a crucial era in which Europe is making key decisions that will affect the direction of European industry for many decades to come. This is something we are very aware of in the European Parliament. It’s a big topic that is discussed at meetings and taken into account in voting. The stakes are high, and one mistake or a small slip can spell the fate of the united continent.

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.