Články autora: Martina Dlabajová

Praha centrem malých a středních podnikůPropojila podnikatele a politiky

thumbnail

Na tři listopadové dny se Praha stala dějištěm nejvýznamnější mezinárodní konference, která se zaměřuje na malé a střední podniky. Tradičně se jí účastní jejich zástupci společně s úředníky, kteří spravují pravidla pro podnikání. Letos poprvé na ni přijeli i politici. Měla jsem tu čest vést delegaci pěti poslanců Evropského parlamentu z parlamentní frakce evropských liberálů Renew Europe. SME Assembly se tak stalo jedinečnou příležitostí, jak propojit svět podnikatelů a politiků. Je to důležitý krok ke kultivaci podnikatelského prostředí, který nejde udělat bez vzájemného dialogu.

Štítky Evropa, MSP, EP

číst celý článek

Prague as SME hubConnecting entrepreneurs and politicians

thumbnail

For three days in November, Prague hosted the most important international conference focused on SMEs. The conference is attended by SME representatives as well as officials who administer the rules for doing business. This year, politicians also took part for the first time. I had the honour to lead a delegation of five Member of the European Parliament (MEP) from the political group of liberals Renew Europe. The SME Assembly conference thus became a unique opportunity to connect the world of entrepreneurs and politicians. It is a big step towards cultivating a business environment that requires mutual dialogue.

číst celý článek

V hledáčku malé a střední firmy… Konečně

thumbnail

„Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky.“ To je věta, která je do puntíku pravdivá. Malé a střední firmy skutečně představují 99 % společností v EU a dávají práci dvěma třetinám zaměstnanců v soukromém sektoru. Stejný podíl platí i pro Českou republiku, kde zaměstnávají více než dva miliony lidí. Přesto tato věta neříká nic a stala se ukázkovým příkladem politického alibismu par excellence. Naštěstí se časy mění.

Štítky EU, MSP

číst celý článek

Můj život je EvropaEvropa je můj život

thumbnail

Do Itálie jsem začala pravidelně jezdit v roce 1992, ve svých šestnácti. V roce 1995 jsem odešla studovat politologii na Univerzitu v Padově. Do dnešního dne děkuji svým rodičům, že mě tehdy nechali odjet. Muselo to být pro ně těžké, ale já si trvala na svém. Uzavřeli jsme proto dohodu. Pokud se nedokážu do dvanácti měsíců postavit na vlastní nohy a postarat se sama o sebe, svého snu se vzdám. Nevzdala jsem se. Domů do Česka jsem se vrátila až za dvacet let a mohla jsem díky tomu být u toho, když se trhy střední a východní Evropy po rozšíření EU otevřely Západu a také Itálii – třetí největší ekonomice v Evropě.

Štítky Itálie, EU

číst celý článek

SMEs in the spotlight. Finally

thumbnail

"SMEs are the backbone of the European economy." This is still very true, as SMEs represent 99% of companies in the EU and give work to two thirds of private sector employees. The same share applies to the Czech Republic, where SMEs employ over two million people. Many politicians have overused these figures in nice speeches, but with no real action resulting from it. Thankfully, times are changing.

číst celý článek

My life is EuropeEurope is my life

thumbnail

I started going to Italy on a regular basis in 1992, when I was sixteen. In 1995, I went to study political science at the University of Padua. I still thank my parents for letting me go there back then. It must have been difficult for them, but I was stubborn. So we made a deal. If I find it hard to take care of myself and fail to become independent in twelve months’ time, I will give up on my dream and come back to the Czech Republic. I didn't give up, though, and didn't return home to Czechia until twenty years later. I had the opportunity to be there when, following the 2004 EU enlargement, the CEE markets opened up to the West and also to Italy – the third biggest economy in Europe.

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.