Články autora: Shutterstock

Irsko je jako bájný fénix

thumbnail

Představitelům většiny evropských vlád nedává spát problém s nevyrovnaným rozpočtem, ty tuzemské nevyjímaje. Irští představitelé si lámou hlavu, jak správně využít rozpočtový přebytek, a to nejen současný, neboť tento trend rozpočtu je predikován i pro další roky. Do svého rozhodování otevřeně promítají zkušenosti, i ty negativní, z uplynulých desetiletí. Proto vás zvu na procházku irskou historií.

Štítky Irsko

číst celý článek

Irové si zakládají na „irskosti“

thumbnail

Iry nikdy nevnímejte jako Angličany, přestože mají mnoho společného. Jsou korektními obchodními partnery, ale na rozdíl od britských obchodníků vystupují většinou vůči cizincům přátelštěji, s menším důrazem na společenskou konverzaci a formality. Dalo by se až říct, že u nich převládá antipatie k okázalému chování. Za přátelskou otevřeností se však skrývají zkušení vyjednávači, kteří dokážou ostře prosazovat své zájmy a bývají tvrdohlaví. Mají-li však na dosažení dohody či řešení případných problémů zájem, jsou schopni hledat cestu přes snad úplně všechny formálně administrativní překážky. Získáte si je, když projevíte respekt k jejich tradicím a růstu irské ekonomiky.

Štítky Irsko

číst celý článek

Bavorsko a Bádensko-Württembersko hrají v našem obchodě prim

thumbnail

Již dlouhá léta není žádným překvapením, že v rámci zahraničního obchodu České republiky mají obchodní vztahy s Německem, a především s jeho jižní a západní částí, klíčový význam. Spolková republika Německo je tradičně naším největším obchodním partnerem, který se podílí více než 26 procenty na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu.

Štítky Německo, Bavorsko, Bádensko, Wurttenbersko

číst celý článek

Nové financování firmám pomůže naplnit strategii udržitelnosti.Je třeba stanovit konkrétní cíle

thumbnail

Sustainability Linked Loan (SLL) neboli úvěr vázaný na cíle udržitelnosti je novou formou bankovního financování pro firmy, které chtějí využít prostředky ke splnění svých závazků v oblasti udržitelnosti. Pro firmy, které chtějí dát najevo svým investorům, zákazníkům i veřejnosti, že si za svojí strategií udržitelnosti stojí.

Štítky Udržitelné financování, KB

číst celý článek
1 2 3 4 5 6 7 15 30 44 58

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.