Francouzská symbióza temperamentu s racionalitou

Text Soňa Gullová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Francie

Říká se, že Francouz jedná v cizím jazyce pouze tehdy, když má o kýžený obchod skutečně velký zájem. Francouzi jsou velcí patrioti, hrdí na svůj mateřský jazyk, bohatou literaturu, historii, kulturu a hospodářské úspěchy. Cizinci u nich někdy mohou pociťovat až určitou nadřazenost.

I když většina francouzských manažerů nemá problém jednat v angličtině, obchodnímu jazyku kraluje francouzština. Proto nezapomeňte i na vizitky ve francouzštině a se standardními údaji na ně uveďte také všechny své tituly a funkce, neboť Francouzi si na to potrpí. V oslovení je vhodné používat funkci nejrespektovanější. Šlechtické tituly se časem staly součástí jména a v osobním styku je nutné je důsledně uvádět. Snad jedině tituly akademické se na vizitkách většinou vynechávají.

Při setkání i při loučení si všichni podávají ruce. Pouze při setkání s velmi vysoce postavenou dámou mohou muži naznačit polibek ruky. Když někoho pozdravíte „Bonjour, nezapomeňte dodat Madame nebo Monsieur. U bližších vztahů se běžně naznačuje polibek nejprve na levou a poté na pravou líc.

S oslovením si dejte záležet

Francouzky na vedoucích pozicích vystupují velmi sebevědomě. Oslovujte je „paní řediteli(Madame le Directeur), nikoliv „paní ředitelko, což většina žen ve vedoucích funkcích považuje spíše za urážku. Slovo Docteur je ve Francii určeno pouze lékařům, advokát se oslovuje Maitre (Mistře) a ingénieur znamená povolání, nikoli titul.

Dochvilnost závisí na společenských okolnostech. Od zahraničního partnera se očekává vždy, hostitel mívá až třicetiminutové zpoždění. Schůzka se sjednává nejméně čtrnáct dní předem, první jednání se stvrzuje písemně a perfektní francouzštinou. Dopis by měl obsahovat náměty na jednání, několik termínů na výběr a reference nejlépe ze zemí západní Evropy. Na jednání choďte pouze ohlášeni a velmi dobře připraveni.

Co je psáno, to je dáno

Francouzi respektují společenský protokol a hierarchii. Vždy očekávají, že budou jednat s partnery minimálně na stejné služební úrovni a s rozhodovací pravomocí. Okamžité nastolení obchodní agendy považují za nezdvořilost až projev nadřazenosti zahraničních kolegů.

Samotné jednání má pak poměrně rychlý spád. Francouzi nesnášejí rozvleklé hovory, které nikam nevedou. Pozitivně na ně působí, když stručně, jasně, důrazně a nebojácně, ale kultivovaně, vyjádříme svůj názor. Neradi podnikají s rizikem. Před rozhodnutím provádějí důkladnou analýzu a odhad rentability, možných efektů a rizik. Jsou opatrní vůči nabídkám z nových členských zemí EU. Zajímá je komplexní, racionální a praktické řešení problémů. Velmi neradi ustupují, při obhajování svých zájmů mohou být tvrdohlaví, velmi asertivní, někdy až agresivní. Při projednávání smlouvy se dohadují snad o každé větě. Přesto je do konečného rozhodnutí netlačte.

Připravte se na to, že při jednání vám budou zástupci francouzské strany nemilosrdně skákat do řeči. Věnujte jeho průběhu stoprocentní pozornost a dbejte, aby se vždy zpracoval podrobný zápis. Na závěr každého důležitějšího ústního jednání se snažte prosadit podepsání nějakého písemného dokumentu. Také jednání po telefonu či online si vždy podrobně zapisujte. Tento záznam nezapomeňte zaslat svému francouzskému partnerovi.

Francouze ovlivňují při nákupu především kvalita a image výrobku. Proto je třeba v rámci komunikace se zákazníky využívat tzv. emotivní reklamu a spíše potlačit informace technického rázu. Při nákupu zařízení do domácnosti je pro ně důležitý design a dobrý poměr mezi cenou a kvalitou. Obecně dávají přednost levnějším vozům. Auto není oblek, tvrdí Francouzi. Pokud vůz jezdí, nezáleží na jeho vzhledu. U reprezentantů státu se dbá na to, aby měli vždy auto francouzské provenience.

Dárky, nejlépe tradiční, jako třeba knihy, sklo, keramika, se nedávají na prvním, ale spíš posledním setkání. Předměty s výrazným logem firmy nebo příliš nákladné sobí nevhodně. Vyvarujte se vín a bonboniér.

Francouzům sedí více inteligentní humor, ale obecně, tím spíš na jednáních, je lépe se mu úplně vyhnout. Během jednání se obvykle nepodává žádné občerstvení a většinou se nekouří.

Nepominutelné zvyklosti

Nejvhodnější doba pro obchodní jednání je období mezi zářím až červnem. Jednání se konají většinou odpoledne kolem půl čtvrté, kromě pátků se zkrácenou pracovní dobou. Pracovní jídlo je příležitostí navázat dobré vztahy a prodiskutovat problematické body vzájemného obchodu. Ten, kdo zve, platí útratu. Být opilý je považováno za společenské faux pas.

Francouzský dobrý vkus a důraz na vnější prezentaci jsou příslovečné. V oblékání preferují nevtíravou eleganci s důrazem na individualitu odpovídající postavení a typu podnikání. Obchodníci nosí oblek a kravatu a ženy elegantní kostýmy či šaty. Důležitým doplňkem jsou vždy čisté, kožené a dokonale naleštěné boty. Pokud tak neučiní Francouz sám, neodkládá se sako a kravata ani v horkém létě.

Francouzi si velmi zakládají na vzdělání. Na vrcholu vzdělávacího systému stojí prestižní grandes écoles, které vychovávají elitu do nejvyšších státních úřadů i průmyslu. Svým absolventům nabízejí nejen vzdělání, ale také síť vlivných známostí. Pěstování vztahů je důležité i pro představitele malých a středních podniků v rámci regionů.

I když Francouzi tráví stále více času v práci, nesměšují svůj soukromý život se životem pracovním. Jsou velmi citliví na osobní věci, proto se neptejte na zdraví či na rodinné poměry partnera, víru ani politickou příslušnost. Jsou velmi hrdí na svůj původ a republiku. Vhodným námětem hovoru je umění, národní historie a tradice, jídlo a pití či sport. Rádi si povídají o svých domácích mazlíčcích, zvláště o psech. Naopak spíše vynechte téma druhé světové války, hlavně okupace a Mnichova.

Víkendy, svátky, sport, kultura, a především rodina pro ně mají velký význam. Proto odolejte pokušení volat partnerovi domů například přes víkend.

A ještě snad jedna zajímavost – i na ulici je krajně neslušné žvýkat žvýkačku.  

Text: Soňa Gullová

 Foto: Shutterstock

Ing. Soňa Gullová, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2024 na straně 50-51.

Štítky Exportní příležitosti, Obchodní etiketa

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.