Francie

Alexis Dutertre: Francouzské a české předsednictví budou klíčová na cestě k suverénnější a sebevědomější Evropě

thumbnail

Rok 2022 je pro francouzsko-české vztahy výjimečný v tom, že po sobě následují francouzské a české předsednictví Rady Evropské unie. „Od posledních předsednictví našich dvou zemí v roce 2009 se toho hodně změnilo, zejména v tom, že nyní je náš přístup k evropským otázkám méně ideologický a mnohem pragmatičtější, a to na obou stranách,“ říká Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice. Povídáme si v budově ambasády v pražském Buquoyském paláci.

Štítky Francie, EU

číst celý článek

Francie a Benelux v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Region se rozkládá na západě kontinentální Evropy a na pobřeží Atlantiku. Francii náleží nejen Korsika ve Středozemním moři, ale i několik zámořských území, která jsou pozůstatkem z dob, kdy byla největší koloniální říší hned po Británii. Významná území ovládaly i…

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy ve Francii

thumbnail

Energetika Francie se snaží diverzifikovat svůj energetický mix a posílit rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaické a větrné. Existuje potenciál pro dodávky dílů a zařízení solárních či větrných elektráren. V souvislosti s prodloužením životnosti nejstarších jaderných…

Štítky Francie

číst celý článek

Alexis Dutertre: French and Czech presidencies have an important role on the way to a more sovereign and confident Europe

thumbnail

2022 is a special year for French-Czech relations in that both countries have scheduled Presidencies of the Council of the European Union. “A lot has changed since our two countries’ last presidencies in 2009, particularly in that now the approach to EU affairs is perhaps less ideological and much more pragmatic on both sides,” says Alexis Dutertre, Ambassador of France to the Czech Republic. We have talked to Mr. Dutertre in Buquoy Palace, the seat of the Embassy in Prague.

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.