Až vaši odběratelé budou chtít environmentální prohlášení o produktu, budete připraveni?

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

O výpočtu uhlíkové stopy organizace již mezi firmami (zejména těmi většími) panuje povědomí a řada z nich svoji uhlíkovou stopu měří. Podle aktuálního průzkumu AMSP ČR již třetina větších firem vnímá poptávku svých odběratelů po informacích či závazcích o jejich udržitelnosti a další více než třetina toto očekává. Pro dodavatelské řetězce bývá ale v některých případech relevantnějším ukazatelem „environmentální prohlášení o produktu“ označované jako EPD (Environmental Product Declaration). Co toto prohlášení znamená a jak je získat?

EPD je výsledkem sofistikované metody, jejímž prostřednictvím se zjišťuje dopad produktu na životní prostředí. Tedy posuzování od těžby surovin přes výrobu a spotřebu až do fáze odpadu označované jako Life Cycle Assessment (LCA). Řadě firem jsou již tyto pojmy (zkratky) dobře známé, ale jde zejména o specifická odvětví, jako je například stavební či chemický průmysl. Zde výpočet uhlíkové stopy organizace nedává odpověď na situaci, kdy odběratel chce znát (deklarovat) environmentální dopad na konkrétní množství odebraných výrobků (např. cihel, plechů, barev). Zde pak nastupuje metoda LCA, jejímž výstupem je právě EPD.

Výhodou je, že z 90 % jsou vstupy pro tento výpočet shodné s těmi, které se používají pro výpočet uhlíkové stopy organizace. Komplikace může nastat při alokaci vstupů a výstupů k jednotlivým produktům, pokud je výrobní portfolio firmy složitější.

S ohledem na finanční náklady této metody není vždy efektivní provádět výpočet na konkrétní výrobek, ale vztáhnout jej na určitou část sortimentu nebo na celý sektor. Zde záleží na jeho specifikách, která jsou určující pro konkrétní výpočet. Příkladem může být zmiňované stavebnictví, kde se v sousedním Německu výrobci domluvili na provedení metody LCA a vyhotovení EPD pro keramické stavební materiály. Environmentální prohlášení o těchto produktech tak mohou jejich výrobci sdílet a deklarovat svým odběratelům bez nutnosti provádět samostatné i finančně náročné výpočty na jednotlivé výrobky.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock


David Formánek je členem představenstva Komerční banky zodpovědným za korporátní a investiční bankovnictví

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2023 na straně 63.

Štítky EDP, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.