Příležitosti pro české firmy v Austrálii

Text Tým MPO Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Austrálie

Důlní, těžební a ropný průmysl

Země je významným světovým exportérem celé řady nerostných surovin (bauxit, železná ruda, hliník, zlato, stříbro, uhlí, nikl, zemní plyn, surová ropa). Důležitým regionem pro těžbu zlata a měděné rudy zůstává Západní Austrálie. Na začátku roku 2020 se Austrálie stala největším vývozcem zkapalněného zemního plynu. Těžba všech komodit vzrostla v roce 2021 meziročně o 50 %, což svědčí o silném odrazu od doby pandemických omezení. Australští těžaři implementují nové technologie automatizace, údržby či kontroly kvality. Poptávka po těžebních zařízeních a souvisejících produktech zůstane v zemi dlouhodobá.

Zemědělství a potravinářství

Australské zemědělství je velmi rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou velmi kvalitní, dvě třetiny produkce jdou na vývoz—zejména do Asie, ale i USA a EU. Významným odběratelem zemědělských výrobků Austrálie je Čína. Nejvíce se vyváží obilí, vina, víno, maso, mléko a mléčné výrobky, mořské plody. Importují se zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje. Nadále bude existovat potenciál pro dovoz zemědělských strojů a strojů pro zpracovatelský průmysl — balicí, zátkovací, etiketovací linky. Potenciál lze najít také v dodávkách technologií šetrných k životnímu prostředí.

Energetika

V roce 2020 tvořily obnovitelné zdroje 24% podíl na výrobě elektřiny. Prioritně podporované technologie na cestě ke snížení emisí jsou dle australské Technology roadmap vodík, baterie, separace, jímání a ukládání oxidu uhličitého, zelená ocel a půdní uhlík. Do druhé kategorie nastupujících technologií zařazuje zvýšenou energetickou účinnost, nabíjecí infrastrukturu pro elektrická a vodíková vozidla, do třetí kategorie pak jaderné technologie. Vláda podpoří otevření nových nalezišť a výstavbu další plynové infrastruktury, která je již nyní rozvinutá díky rozsáhlému exportu LNG a může v budoucnu sloužit při přechodu na vodík. Nabízí se možnosti pro české firmy, které se zabývají výrobou těžebních součástí a zařízení pro vedení zemního plynu, ale i vodíku, jakož i zařízení pro výrobu obnovitelných zdrojů, zejména z prioritní skupiny nastupujících technologií a zelených technologií obecně. Přestože například trh solárních systémů pro domácí užití je již saturován, poptávka po domácích bateriových úložištích a souvisejících řešeních, jako jsou sdílené sítě, zůstává vysoká. Vzhledem k obrovské zemědělské nadprodukci lze předpokládat i zájem na řešeních využívajících spalování biomasy.

ICT

Očekává se, že IT průmysl v Austrálii vzroste do roku 2030 o 27 % díky vysoce kvalifikované pracovní síle a vstřícným vládním politikám, které podněcují společnosti k investicím do IT sektoru. Pandemie covidu-19 a s ní související omezení v dodávkách zboží i osobních kontaktech urychlila trend digitalizace v australských podnicích, zdravotnictví a vzdělávacích službách. Kvůli četným zahraničním kybernetickým útokům má Austrálie značný zájem na dalším posilování kybernetické bezpečnosti a digitální infrastruktury vůbec. Restrikce přispěly ke zvýšenému zájmu o využití prostředků e-commerce, řešení pro vzdálený přístup a spolupráci, online entertainment, zároveň dochází k implementaci nových řešení ve zdravotnictví. Australský vládní Digital Business Plan za jeden z klíčových prvků digitální transformace považuje mj. revizi systémů digitální identity.

Foto: Shutterstock

Text: Tým MPO

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2022 na straně 18.

Štítky Austrálie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.