Příležitosti pro české firmy v Mexiku

Text Martina Jeníčková Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Mexiko

Energetika

Během několika let se v Mexiku zásadně navýšil podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na aktuálních 31 % a nadále roste tempem kolem 13 % ročně. V plánu je zvýšit jejich podíl na 35 % do roku 2024 a až 43 % do roku 2030. S tímto rozvojem se prudce zvedla poptávka po moderních technologiích a IT řešeních. Země je rovněž bohatá na nerostné suroviny, příležitosti tak vznikají pro technologie a vybavení na jejich těžbu. Aktuálně se otevřely např. nové projekty na těžbu zlata.

Zdravotnictví

Poptávka po zdravotnických službách se každoročně zvyšuje. Perspektivní je i trh s léčivy, změna ve státním systému zdravotnických nákupů otevřela trh pro nové dodavatele. Jasným trendem je jak ve státním, tak soukromém sektoru rozsáhlá elektronizace zdravotnických služeb, od robotizace operací po telemedicínu, a s ní související poptávka po IT řešeních.

Doprava a infrastruktura

Pro vládu jsou klíčové infrastrukturní projekty, které mají napomoci rozvoji země, hlavně pak chudších oblastí na jihu. Jedná se zejména o výstavbu nových letišť, nové železnice Tren Maya či dopravního koridoru mezi Mexickým zálivem a Tichým oceánem. S modernizací dohody NAFTA, resp. nyní USMCA, vyvstává rovněž potřeba dalšího zlepšení propojení mezi jednotlivými severo- a jihoamerickými zeměmi, a to železničního, leteckého i silničního. Příležitosti pro české firmy se nabízejí zejména v dodavatelských řetězcích velkých evropských firem, které z velké části tyto projekty realizují.

ICT

V Mexiku stále stoupá poptávka po pokročilých technologiích a inovativních výrobcích napříč sektory. Dlouhodobě je zájem i o spolupráci v aplikovaném výzkumu, jakož i o konkrétní oblasti jako Průmysl 4.0, smart cities, life sciences, IT a další. Nelze zapomenout na technologie cirkulární ekonomiky. Zajímavé může být též strojní vybavení řady oborů.

Automobilový průmysl

Již nyní tvoří automobilový sektor významný podíl v naší bilaterální obchodní výměně. S postupným přechodem na alternativní zdroje pohonu se zvedá poptávka po náhradách spalovacích motorů a po znalostních produktech, jako jsou pokročilé materiály a moderní výrobní technologie.

Obranný a letecký průmysl

Mexiko je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních trhů v Latinské Americe. Příležitosti se nabízejí napříč jednotlivými sektory, od výzbroje a vybavení bezpečnostních složek přes průmyslovou, kybernetickou až po osobní ochranu. Země rovněž rychle míří mezi deset největších výrobců v oblasti letectví na světě. Roste i poptávka v rámci výrobních řetězců (Bombardier, Safran, General Electrics a další), kde stále chybějí dodavatelé. České firmy již v minulosti uskutečnily některé dodávky a pravidelně se účastní veletrhu FAMEX.

Zemědělství a potravinářství

Země se snaží modernizovat zemědělskou výrobu za využití nových technologií. Konkrétní poptávané položky jsou např. zemědělská technika, stroje, chladící zařízení, ale i moderní skleníky, loT řešení či moderní zavlažovací systémy.

Text: Martina Jeníčková

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 22.

Štítky Mexiko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.