Příležitosti pro české firmy v Chile

Text a foto Jiří Jílek Publikováno
thumbnail Chile

Energetika

Do roku 2050 plánuje Chile dosáhnout za spoluúčasti zahraničních firem úplné uhlíkové neutrality. Díky příhodným podnebným podmínkám má obrovský potenciál pro rozvoj obnovitelné energie, především solární a větrné. Nová legislativa podporuje investice do výroby energie z OZE. Větší role státu v energetickém plánování přispěla k rozvoji projektů, zejména v oblasti distribuce elektrické energie. Pokrok je patrný hlavně v projektech tzv. inteligentních měst, inteligentních domů šetrných k životnímu prostředí a v důrazu na využívání udržitelné energie.

Těžební průmysl

Chile je největším producentem mědi na světě s 28 % celosvětové produkce a druhým největším producentem lithia (52 % celosvětových zásob). Chilské těžební společnosti propagují tzv. zelenou těžbu, která představuje snížení či naprostou eliminaci uhlíkových emisí. Pro letošní rok se počítá s investicemi zejména do inovativních technologií a modernizace a automatizace těžebního sektoru v hodnotě přibližně 5 miliard USD. Například Codelco bylo průkopníkem v oblasti dálkových operací.

Environment

Chilané dlouhodobě bojují jak se suchem, tak s povodněmi. Státní správa i municipality se proto zaměřují na rostoucí povodňová rizika, neefektivní využívání vody v městských a venkovských oblastech, stav vodního hospodářství napříč sektory ekonomiky, úniky a neoprávněnou spotřebu, neúplná data apod. I když je v Chile dostupnost pitné vody nejlepší v latinskoamerickém měřítku, její spotřeba stále stoupá. Vodní sektor je zde zprivatizován. Soukromé společnosti odhadují investice v této oblasti do roku 2025 na 1169 milionů USD. Významné projekty vznikají také v oblasti odpadů a čištění odpadních vod. Chile je jedničkou v Jižní Americe v produkci odpadů a jen 15 % z nich se recykluje. Proto vláda prosazuje programy na recyklaci a připravují se studie výstavby první spalovny Waste to Energy pro Santiago de Chile.

E-commerce

Elektronický obchod v zemi vzrostl v roce 2019 o 25 % a vydělal okolo 6 miliard USD. S příchodem pandemie a s ní spojenou krizí rekordně vzrostla míra využívání e-commerce. V březnu 2022 se oproti roku 2021 její hodnoty ztrojnásobily. Logistiku však trápí poslední článek, a to předání zásilky příjemci. V oblasti know-how a logistického řetězce celkově se otevírá velká příležitost pro zkušenější zahraniční firmy.

ICT

Chilané jsou známi vysokou digitální gramotností. Země patří mezi státy s nejrozvinutějším bankovním sektorem v Latinské Americe a řadí se ke světovým lídrům v elektronické fakturaci. Digitalizace se stala běžnou součástí také systému řízení státu. E-government platforma s názvem Clave Unica zpracovává až 450 agend. S mírou digitalizace společnosti roste poptávka po bezpečnostních monitorovacích a detekčních inteligentních systémech, infrakamerách, softwaru pro identifikaci osob a technologiích na bázi umělé inteligence. Chilská poptávka roste též v oblasti digitálních systémů včasného varování před přírodními katastrofami a bouřlivý rozvoj zaznamená v posledních letech digitalizace online nakupování a aplikace platebních bran.

Text: Jiří Jílek

Foto: Jiří Jílek

Na lištu vpravo:

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 24.

Štítky Chile

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.