Ohlédnutí za Paris Air Show: Česká účast zazářila v mnoha prvenstvích a ohlásila příchod nové exportní strategie

Text Miroslav Scheiner a Anna Uljačenková Foto archiv MPO a ALKP Publikováno

O červnovém leteckém veletrhu Paris Air Show, jehož se zúčastnilo vůbec nejpočetnější zastoupení českých firem v historii, se v médiích hovořilo především jako o největší air show na světě. Francie, domovina Airbusu, má však ve vztahu k naší zemi mimořádné postavení i jako čtvrté největší odbytiště pro vývoz českého leteckého průmyslu s objemem 2,165 miliardy korun v roce 2022. A stala se také zemí, kde si Česká republika pilotně odzkoušela nový marketingový přístup podle principů Exportní strategie ČR 2023–2033 ještě před jejím oficiálním přijetím vládou na konci srpna. Národní expozice se předvedla hned s několika prvenstvími a na poli prezentace posunula naši zemi kvalitativně do úplně jiné ligy.

Unikátní expozice

Čtyřiapadesátý ročník Paris Air Show proběhl na nejstarším civilním pařížském letišti Le Bourget po čtyřleté pauze způsobené koronavirovou pandemií, což ještě umocnilo význam největší a nejstarší air show na světě, která se tradičně nese v duchu hesla „kdo chybí v Paříži, v leteckém průmyslu nic neznamená“. Češi nejenže nechyběli, ale kromě rekordní delegace šestnácti firem představili nový výstavní koncept a poprvé v novodobé historii také letouny, které Česko v současnosti vyrábí: L 410 NG, který byl fyzicky přítomný na stojánce, a dále cvičný letoun L-39NG a ultralight Shark v podobě maket.

České oficiální účasti Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které jsou vlajkovou lodí mezi proexportními nástroji státu, zažily v Paříži premiéru čerstvě transformované „kategorie A“, která přináší kreativní koncept expozic přizpůsobený na míru prezentovanému oboru a klade silný důraz na vizuální atraktivitu a prolnutí všech prvků do jednoho funkčního celku. Národní expozice se představila jako dvoupatrová stavba laděná do podoby letiště – s leteckou dráhou, zázemím ve tvaru řídicí věže a zavěšeným dvoumetrovým modelem letounu L-39NG. Hlavní marketingová sdělení podtrhávala videa na velkoplošné LED obrazovce a oborová grafika zaměřená na české „finalisty“, kteří za sebou táhnou široký dodavatelský řetězec a s ním dílčí oborové schopnosti. Na půdě Paris Air Show tak Česko začalo mluvit moderním komunikačním jazykem a odstartovalo novou éru národní prezentace leteckého průmyslu ve světě. „Za dobu dvaceti let, co se účastním leteckých veletrhů, jsem doposud neviděl takto působivou českou oficiální účast, potvrdil za Asociaci leteckého a kosmického průmyslu (ALKP) její prezident Josef Kašpar. „V Paříži jsme letos předvedli vizionářskou prezentaci, a to jak z hlediska obchodního, tak marketingového, dodal.

Briefing představitelů státu se špičkami českých firem

Konečně pod jednou střechou

Poprvé česká expozice nabídla komplexní přehled schopností a řešení českých leteckých výrobců na jedné adrese. „Komplexní oborová prezentace je jedním z pilířů nové exportní strategie, který má českým firmám pomoct získat na zahraničních trzích výhodu i oproti samostatně výrazně silnější konkurenci, jež má již vybudovanou mezinárodní přítomnost. Tímto přístupem usilujeme také o to, aby se české firmy posouvaly z rolí subdodavatelů do rolí integrátorů, a tak obsazovaly v globálních hodnotových řetězcích pozice, na nichž vzniká nejvíce přidané hodnoty, iblížil vizi vrchní ředitel Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO David Müller.

V tomto světle je nezastupitelná spolupráce státu s podniky, které demonstrují unikátní schopnost českého průmyslu vyvinout a vyrobit komplexní produkty. V letectví je jedním takovým „finalistou“ výrobce civilních dopravních letounů Aircraft Industries, který navíc zajistil po více než padesáti letech comeback fyzické přítomnosti letounu české výroby na Paris Air Show. Nová generace proslulého stro­je L 410 NG se představila na stojánce Le Bourget a patřila k ústředním lákadlům letošní české výpravy. „Engéčko“ z Kunovic se navíc poprvé předvedlo na evropské air show a navázalo na světovou premiéru svého předchůdce. Právě na Paris Air Show se v roce 1969 představil světu letoun L 410. „Česká republika je nyní jedinou zemí EU, která stále umí vyvinout a vyrobit devatenáctimístný turbovrtulový letoun, tedy kategorii, do níž spadá L 410  NG. V Paříži jsme nemohli chybět, řekla Ilona Plšková, generální ředitelka Aircraft Industries a viceprezidentka ALKP.

Premiérou na Paris Air Show přitáhlo pozornost také vodochodské Aero, jehož cvičný letoun L-39NG vstoupil v letošním květnu do sériové výroby; na veletrhu jej reprezentoval dvoumetrový model, který se stal dominantou české expozice. „Paris Air Show je vskutku jedinečná příležitost prezentovat firmu a produkty na světové úrovni a zároveň se setkat s našimi zákazníky, partnery a dodavateli. Pro naši společnost, která patří mezi nejstarší letecké společnosti na světě a zároveň je špičkou v oblasti tréninku na proudových letounech, je důležité se takovýchto air shows a veletrhů účastnit a reprezentovat Českou republiku i celý středoevropský region, uvedl Viktor Sotona, prezident a CEO společnosti Aero Vodochody a viceprezident ALKP.

Vedle L 410 NG a L-39NG se v Paříži Češi blýskli i třetím pilířem svého leteckého průmyslu – „žralokem nebes“ Shark, který reprezentoval zemi jako zásadního evropského hráče na poli malého letectví. Celá sestava takto poukázala na důležitý posun českého průmyslového marketingu, kdy se na jedné národní adrese vůbec poprvé setkalo české civilní letectví s letectvím vojenským. Odvětví se tak na veletrhu představilo ve své plné šíři reprezentované exkluzivní sestavou firem. Jednalo se o výrobce letounů (Aero Vodochody, Aircraft Industries, Shark) a komponent (Jihostroj, Jihlavan, Mesit, Seko Aerospace, DevCom), opravárenské podniky (LOM Praha a Czech Airlines Technics), poskytovatele řešení pro pilotní výcvik (LOM Praha a Vrgineers), zástupce pasivních (ERA) i aktivních (CSG Aerospace) sledovacích technologií a profesionály z oboru testování a zkušebnictví (Radalytica). Unikátní portfolio firem na ploše národní expozice doplnili výrobci leteckých motorů (PBS Velká Bíteš) a elektrických pohonů (MGM Compro) či průmyslová skupina Omnipol.

Posádka české oficiální účasti na Paris Air Show 2023 v nově pojaté národní expozici

Ministři a prezident

Rekordní reprezentaci českých firem na Paris Air Show v odvětví, kde se s rovinou byznysu ve velké míře prolínají aktivity vlád a zájmy států, osobní účastí podpořil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela: „Letošní česká oficiální účast na Le Bourget je skutečným důkazem kompletních schopností českého leteckého průmyslu a toho, že patříme ke světové technologické špičce. Mohu potvrdit silnou vládní podporu leteckému a kosmickému průmyslu, který řadíme mezi sofistikovaná průmyslová odvětví s vysokou přidanou hodnotou.“

Domácí letecký průmysl Jozef Síkela v Paříži podpořil na nejvyšší úrovni. Během setkání ministrů s prezidentem Macronem diskutoval s francouzskou hlavou státu o českých zájmech. Na Paris Air Show se v doprovodu českých firem a vedení Asociace leteckého a kosmického průmyslu setkal s vedením evropského leteckého obra, skupinou Airbus, pro nějž české firmy dodávají napřímo komponenty pro finální výrobky. Češi se přitom rovněž podílejí na vývojových projektech koncernu. Významným partnerem Airbusu je společnost Aero Vodochody, která vyvinula a vyrábí sedmnáctimetrové náběžné hrany křídel pro letoun A 220. Na Paris Air Show Airbus také pro tento program získal několik nových objednávek, například od australského dopravce Qantas.

„V ucelené národní expozici prvně představujeme civilní a vojenský letecký průmysl pod jednou střechou. Českou republiku prezentujeme jako jednu z devíti zemí na světě, které umí vyvíjet a vyrábět letadla. S tím souvisí schopnost zajištění vojenského pilotního výcviku na letadlech a simulátorech vlastní výroby, což je silná konkurenční výhoda a strategická schopnost v evropském i celosvětovém měřítku,“ zdůraznila vrchní ředitelka Sekce průmyslové spolupráce Radka Konderlová, která podpořila české podniky na Paris Air Show za Ministerstvo obrany. Během prvních dvou dnů veletrhu se společně se zástupci českých firem zúčastnila série jednání s globálními hráči, mezi nimiž nechyběli nejvýznamnější světoví výrobci – francouzský Thales a Airbus, americký Lockheed Martin a GE Aerospace, italský Leonardo, turecký Turkish Aerospace Industries ani brazilský Embraer či izraelský Rafael. Jednání na podporu českých podniků vedla Radka Konderlová také se zahraničními delegacemi z Francie, Izraele, Velké Británie, Rakouska či Bulharska. Nutnost cílenější podpory českých podniků a průmyslových schopností konstatoval při prohlídce české expozice na Paris Air Show velitel vzdušných sil Armády ČR generálmajor Petr Čepelka.

Česká národní expozice ve speciálním oborovém kabátě s prvky imitujícími prostředí letiště

PBS zažehla novou jiskru

Česko patří do elitního klubu výrobců leteckých motorů; jak už jsme zmínili, jsme jednou z pouhých sedmi zemí na světě, které umí vyrobit a vyvinout letecký motor. A také v této relaci česká účast na Paris Air Show zazářila. Společnost PBS Velká Bíteš, ryze český výrobce leteckých pohonů a pomocných energetických jednotek (APU), na akci podepsala memorandum o spolupráci s ukrajinským vývojářem leteckých motorů pro civilní a vojenskou sféru Ivčenko-Progress. Následně firma pokřtila novou pomocnou energetickou jednotku PBS APU Spark40.

První brněnská strojírna přitom oznámila, že s tímto nejnovějším autonomním zdrojem elektrické energie a stlačeného vzduchu už stačila vyhrát tendr na dodávku v kategorii středně těžkého armádního vrtulníku v rámci jedné ze zemí NATO. „Novou APU křtíme jménem PBS APU Spark40, v němž Spark znamená jiskra čili nový život, nová éra, nová generace,“ řekla Kateřina Fišová, obchodní ředitelka letecké techniky v rámci divize obchodu PBS Velká Bíteš. Dodejme, že tento podnik patří mezi pouhé čtyři výrobce na světě, kteří mají pro vývoj, výrobu a údržbu APU certifikaci od evropské EASA.

Modelová souhra resortů a firem

Úroveň prezentace, které se podařilo dosáhnout v Paříži, by nebyla možná bez projektového přístupu, v němž spojily síly resorty i soukromý sektor zastoupený Asociací leteckého a kosmického průmyslu (ALKP). „Národní expozice na Paris Air Show byla příkladem synergického propojení proexportních nástrojů, kdy českou oficiální účast MPO doplnil projekt na podporu ekonomické diplomacie zajišťovaný Ministerstvem zahraničních věcí z prostředků Ministerstva obrany. Částí prostředků také přispěla ALKP s vystavujícími firmami. Díky tomu bylo možné zajistit atraktivní prezentaci českého leteckého průmyslu i doprovodný program, které společně umožnily českým firmám zviditelnit se a vytvářet obchodní kontakty,“ uvedl Rudolf Klepáček, ředitel Odboru podpory exportu, pod jehož vedením vznikla nová exportní strategie.

Vyslání delegací dvou resortů na vysoké úrovni pak podnítilo přípravu programu schůzek, které se na místě aktivně ujalo Velvyslanectví České republiky v Paříži, a to jak po lince ekonomické, tak přes vojenského přidělence. Důležitým předpokladem přitom bylo předchozí zmapování obchodních zájmů firem a precizní koordinace všech aktérů, k čemuž posloužilo několik přípravných schůzek resortů s firemní posádkou včetně Klubového setkání uspořádaného ALKP. I díky tomu se na veletrhu dostavily kýžené výsledky na poli byznysu.

Každá z šestnácti českých společností, které byly přítomny pod jednou střechou české expozice, se na veletrhu zúčastnila v průměru dvaceti obchodních schůzek. To pro kompletní českou delegaci neznamená nic menšího než bezprecedentních tři sta dvacet schůzek v průběhu prvních čtyř dnů veletrhu, jež patřily byznysu. Jednání přitom pokračovala také v navazujících třech dnech pro širokou veřejnost.

„Paris Air Show nám jasně ukázala, o kolik lepších výsledků jsme schopni dosáhnout, když se firmy spojí do komplexní oborové nabídky a zároveň stakeholdeři proexportního ekosystému táhnou za jeden provaz. S modelem spolupráce z Paříže proto jedeme také na listopadovou Dubai Airshow a postupně se ho budeme snažit uplatnit i v dalších oborech,“ naznačil Rudolf Klepáček, jak se Exportní strategie ČR 2023–2033 začíná propisovat do praxe.

Text: Miroslav Scheiner a Anna Uljačenková

Foto: archiv MPO a ALKP

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2023 na straně 60-63.

Štítky Letecký průmysl, Veletrhy, Podpora exportu

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.