Příležitosti pro české firmy

Text Dita Nedělková Publikováno
thumbnail Indonésie

ICT

Indonéský trh je ideálním spotřebitelem v oblasti ICT. Jedná se o zemi s čtvrtým největším počtem uživatelů Facebooku (5. místo z pohledu uživatelů Twitteru) a s největším světovým počtem tweetů na světě, a to v Jakartě, která předstihla Tokio.

Stavebnictví a rozvoj infrastruktury

Indonéský rozpočet na rozvoj infrastruktury v letech 2011–2014 činí 755 trilionů IDR, kdy 38 % je určeno na energetické projekty (například vodní elektrárna Karama o kapacitě 4x 112,5 MW), 19 % na rozvoj silniční infrastruktury (stovky kilometrů dálnic na ostrovech Sumatra, Kalimantan a Sulawesi), 18 % na železniční infrastrukturu (například skoro 300 km železnice Purukcahu–Bangkuang–Mangkatip), zbytek do telekomunikací, přístavů (přístav Hub Kuala Tanjung na Sumatře), letišť (letiště Karawand na ostrově Jáva), rozvodů vody a další. Velká část projektů je přitom určena pro public-private partnership, a skýtají tak možnost participace zahraničních subjektů i v rámci subdodávek. Příležitosti jsou i v oblasti stavebních materiálů, což je dáno rostoucí stavební aktivitou a množstvím investic.

Energetika

Většina energie pochází z fosilních zdrojů, 7 % je získáváno z vodních elektráren a 5 % z geotermálních zdrojů. Indonésie počítá s nárůstem spotřeby energie a elektřiny, musí tak posílit výrobní kapacity, a to s využitím spíše obnovitelných zdrojů energie, nicméně je třeba zlepšit i rozvod elektřiny a elektrifikaci jednotlivých oblastí. České firmy jsou v energetickém sektoru silné a mají reference z asijských zemí, což jim přidává na konkurenceschopnosti, a mohou tak využít příležitostí v podobě stavby zhruba 30 tepelných elektráren a několika vodních. Co se týče výroby elektřiny, aktuální instalovaná kapacita činí 43,528 MW, z čehož většinu vyrábí státní Perusahaan Listrik Negara (PLN), která má monopol i na distribuci, elektrifikace činí 75,30 %. Nové elektrárny jsou budovány v rámci vládních programů Fast Track I a II a v režii PLN, nicméně je zde velké množství projektů otevřených i pro public-private partnership. Sem spadá například stavba centrální elektrárny pro ostrov Jáva s kapacitou 2x 1 GW.

Environmentální technologie

Vedle příležitostí, které představuje plánovaná výstavba vodních elektráren, jsou v Indonésii žádaná řešení pro distribuci vody, od územní obnovy (řízení vodních zdrojů, zavlažování) až po zlepšení zásobování vodou a nakládání s odpadními vodami.

Potravinářské stroje

Problémem indonéského zemědělství je nedostatečná produktivita a konkurenceschopnost. Výsledkem je, že země je sice 6. největším exportérem zpracovaného cukru, ale také jedním z největších importérů surového cukru. Tento stav je způsoben tím, že modernizace zpracování cukru probíhala rychleji než celková modernizace zemědělství. Produktivita obou segmentů je však stále nedostatečná a skýtá velký potenciál pro vývoz cukrovarů pro rozvíjející se soukromé zpracovatele. Další příležitostí je vývoz technologií pro zpracování vedlejších produktů ze zpracování cukru na biopaliva. Stejná situace panuje i v segmentu zpracování mouky a příležitostech pro dovoz mlýnů a dalších technologií.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2014 na straně 27.

Štítky Indonésie, ASEAN

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.