Indonésie

Kenssy Dwi Ekaningsih: V Indonésii roste střední třída i výrobní kapacityPodporujeme užší spolupráci s Českem v zelených technologiích

thumbnail

Kenssy Dwi Ekaningsih je velvyslankyní Indonésie v Praze od června 2019. Česká republika je její druhou diplomatickou misí mimo region ASEAN. Ačkoli víc než polovinu funkčního období prožila v pandemii, ambasáda pod jejím vedením nezahálí a pořádá a podporuje obchodní i kulturní akce i na dálku. Těší se ale, až po skončení pandemie budou moci obě země dál pěstovat úzce vybudované vztahy i z větší blízkosti. O síle česko-indonéské spolupráce svědčí i řada českých firem, které již v Indonésii působí.

Štítky Indonésie

číst celý článek

Indonésie: Rostoucí trh modernizuje svou infrastrukturu i v době pandemické

thumbnail

Z demografického a ekonomického pohledu má Indonésie velkou perspektivu pro obchod: je čtvrtou nejlidnatější zemí světa, členem G20 a s 6% růstem HDP v posledních letech druhou nejrychleji se rozvíjející asijskou zemí. Navíc se může pyšnit politickou stabilitou; v jejím čele stojí od roku 2014 populární prezident Joko Widodo a zemi se vyhýbají významnější politické otřesy.

Štítky Indonésie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Indonésii

thumbnail

Energetika Ambiciózním cílem je podíl 23 % energie z obnovitelných zdrojů v roce 2025. Nemalý podíl by měly tvořit i vodní elektrárny, tedy oblast s tradičně silným know-how českých firem. Uplatnit se mohou i solární a větrné technologie, zejména v kombinaci s ukládáním energie v bateriích. Velmi…

Štítky Indonésie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Indonésii

thumbnail

Doprava a infrastruktura Modernizace infrastruktury je v Indonésii potřebná prakticky ve všech oblastech především díky navýšení počtu automobilů a motocyklů v důsledku růstu ekonomiky a životní úrovně. Aktuální téma představuje také plán obnovy železnic a vozového parku státní železniční…

Štítky Indonésie

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.